Jednou z nejvýznamnějších změn, které by nastaly, kdyby lidé nikdy neexistovali, je vzestup megafauny. Bez lidského lovu a ničení životního prostředí by se velkým zvířatům, jako jsou mamuti srstnatí, obří lenochodi a šavlozubí tygři, nadále dařilo a jejich populace by se zvýšily. Bez člověka by tato zvířata dominovala krajině a stala by se vrcholovými predátory v mnoha ekosystémech. Megafauna by tak zažívala své nejlepší časy.

Rozšiřovaly by se lesy. Člověk má na lesy značný vliv, přičemž odlesňování je jednou z největších hrozeb pro mnoho ekosystémů na celém světě. Bez člověka by se lesy tedy dále rozšiřovaly a dařilo by se mnoha živočichům, kteří jsou v současnosti na pokraji vyhynutí v důsledku ztráty životního prostředí. Množství stromů by také vedlo ke zvýšení produkce kyslíku, což by mělo za následek zdravější atmosféru.

Vývoj nových druhů

V případě nepřítomnosti člověka by se evoluce nových druhů ubírala jiným směrem. Nedošlo by k vyhynutí mnoha živočichů v důsledku lidské činnosti a mnoho druhů, které v současnosti bojují o přežití, by mělo možnost se vyvinout a přizpůsobit měnícímu se prostředí. Výsledkem by byla planeta plná rozmanitých a jedinečných živočišných a rostlinných druhů, která by vypadala jako dnešní Serengeti, africký ekosystém hýřící životem.

Myslím, že by to bylo mnohem více porostlé místo s bohatstvím živočichů, velkých rozměrů rozprostřených po všech kontinentech kromě Antarktidy," říká paleontolog Trevor Worthy.

Svět bez moderních lidí by také zřejmě znamenal, že by zde stále existovali neandrtálci, jejichž „hospodaření“ by také vypadalo jinak než hospodaření moderního člověka. Ač nevíme, co přesně vedlo k jejich vyhynutí, dost možná jsme k němu přispěli právě my, moderní lidé.

Lidstvo je horší než zásah asteroidu

Člověk významně ovlivnil světové ekosystémy a mnoho velkých predátorů, jako jsou lvi, tygři a vlci, bylo vytlačeno na pokraj vyhynutí. Bez člověka by se těmto zvířatům i nadále dařilo a jejich populace by se zvyšovaly. V důsledku toho by se ekosystémy staly vyváženějšími a interakce mezi predátorem a kořistí by probíhaly přirozeným a zdravým způsobem.

Někteří vědci vykreslují obraz nedotčené divočiny a hojnosti druhů, a to od známých druhů až po ty daleko méně známé. Rozhodně by daleko méně druhům hrozilo vyhynutí. Dnes je totiž míra vymírání na Zemi podle nejkonzervativnějších odhadů více než stokrát vyšší, než by byla bez člověka. Lidé ovlivnili tuto planetu více než asteroid a naším vlivem divoká příroda stále ubývá.

Na video, jak by Země vypadala bez moderních lidí, se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Giganti by ovládali celou planetu

Země by bez lidí byla mnohem divočejším místem, které by obývali skuteční giganti. Moa, pštrosovití ptáci, kteří jsou na pokraji vyhynutí, by pravděpodobně čněli až do výšky 3,6 metru. Právě obří ptáci moa a i třeba orli Haastovi jsou příklady velkých zvířat, která lidé málem vyhubili. Přežití velkých zvířat by bylo jedním ze základních rysů Země bez moderních lidí, protože právě velká zvířata a šelmy mají výrazný vliv na krajinu. 

Země by se velmi blížila již zmíněné Serengeti. Hemžilo by se to zde slony, nosorožci a lvy, a to spíše jejich předky obřích rozměrů. „Ve světě bez lidí by byla mnohem větší rozmanitost velkých savců, a pokud vidíte větší rozmanitost velkých savců, máte tendenci vidět mnohem otevřenější prostředí," řekl zoolog Sören Faubry.

Absence znečištění

Jedním z nejvýznamnějších dopadů lidské činnosti na planetu je znečištění. Bez člověka by byl vzduch a voda mnohem čistší a dařilo by se mnoha druhům, které v současnosti kvůli znečištění bojují o přežití. Absence znečištění by také měla pozitivní dopad na zdraví planety, což by vedlo ke zdravějším ekosystémům a vyváženějšímu klimatu.

www.livescience.com, www.livescience.com, www.discovermagazine.com