Ke srážce došlo před 4,533 miliardami let. Shluky kamení a kovu, kterým se říká superplumy či Velké provincie s nízkou smykovou rychlostí (LLSVP), se nacházejí na opačných stranách jádra. Jedny jsou pohřbeny pod Afrikou, druhé pod Tichým oceánem.

Útvary vypadají jako obří kapky. Dlouho se o nich nevědělo. Odhalil je až model badatelů z Arizona State University díky měření seismických vln, jež se při průchodu vrstev hornin náhle zpomalily. „Musely narazit na hustší prostředí," říká geochemik Qian Yuan na Lunar and Planetary Science Conference.

Planeta Theia a zemské jádro

To dokazuje, že část tělesa, pojmenovaného Theia, se nikdy nesmíchala se zemskou kůrou a pláštěm. Pod našimi nohami se tak podle výpočtů nachází až 21 procent této protoplanety, která se významně podílela na vzniku života na Zemi.

Modrou planetu totiž ovlivnila několika způsoby. Kolize v úhlu 45 stupňů naši oběžnici vychýlila a zrychlila její rotaci natolik, že máme roční období a 24 hodinový den. Litosférické desky se začaly lámat a pohybovat. Díky tomu se uhlík, základní stavební kámen veškerého života, uvolnil z útrob Země. Za několik milionů let se tak na naší planetě začaly objevovat první organismy.

Zároveň přispěla k zemské tektonice, jež podporuje vulkanismus, prospěšný pro vznik husté atmosféry. I většina dalších chemických prvků pravděpodobně pochází z dávné kolize. Dokazuje to laboratorní výzkum odborníků z Rice University ve Spojených státech.

Planeta Theia a život na Zemi

„V kombinaci vysokoteplotních a vysokotlakých experimentů jsme nasimulovali průběh střetu. Díky tomu jsme byli schopni určit velikost a složení planety, jež do nás narazila," vysvětluje Dr. Rajdeep Dasgupta. Vědci zjistili, že některé chemické látky se na Zemi objevily až po srážce s oběžnicí, jež měla jádro bohaté na síru, stejně jako Theia.

Zdroj: Youtube

Výsledkem nárazu protoplanety bylo mimo jiné i zformování Měsíce, který se vytvořil z tisíců kousků suti vymrštěných do vesmíru. Analýza vzorků ukazuje, že poměr izotopů vodíku protia k deuteriu je vyšší než na Zemi.

Zdroj:

www.zoom.iprima.cz, www.curiosmos.com, www.nedd.tiscali.cz