Údajný očitý svědek, Marvin McCamis, jeden z inženýrů, kteří pilotovali ponorku Alvin, popsal tvora jako plaza s velmi dlouhým krkem. Ke spatření došlo v hluboké prohlubni známé jako "jazyk oceánu" mezi ostrovy Andros a New Providence.

Příšera rychle zmizela…

McCamis nejprve poskytl stručnou zprávu, v níž uvedl, že viděl tvora podobného příšeře, který zmizel, když se otočil. Později však poskytl podrobný popis pozorování Charlesi Berlitzovi, forteistickému badateli. McCamis popsal setkání takto: „Pak mě napadlo, že to možná byl sloup elektrického vedení, zejména kvůli jeho tlustému tvaru. Natočil jsem ponorku do oblouku, abych si ji lépe prohlédl... když jsem s úžasem spatřil tlusté tělo s ploutvemi, dlouhým krkem a hadí hlavou se dvěma očima, která se dívala přímo na nás. Vypadalo to jako velká ještěrka s ploutvemi - měla jich dvě sady."

Pozorování bylo zaznamenáno v deníku ponorky, ale z konečné verze bylo údajně odstraněno. McCamis se kvůli nedostatku důkazů zdráhal o svém setkání hovořit. J. Manson Valentine, entomolog a umělec, však na základě McCamisova popisu nakreslil plesiosaura, kterého McCamis identifikoval přesně jako to, co viděl.

Na podobné fake video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Plesiosaurus nebo „Alvin“?

Kryptozoologové a zoologové od té doby diskutují o možné identitě tohoto tvora. Někteří se domnívají, že by mohlo jít o tuleně s dlouhým krkem, zatímco jiní tvrdí, že by mohlo jít o přeživšího plesiosaura, skupinu prehistorických mořských plazů. Pozoruhodné je, že kryptozoolog Karl Shuker považuje pozorování Alvina za významné, protože oba očití svědci byli vysoce kvalifikovaní inženýři a k pozorování došlo pod vodou, což poskytuje jedinečnou perspektivu ve srovnání s většinou pozorování, k nimž dochází na hladině.

Shuker považuje pozorování za přesvědčivý důkaz existence mořského kryptoida příbuzného plesiosaurům a uvádí: „Vzhled mořského hada Alvina nepopiratelně velmi připomíná plesiosaura," což dále posiluje argumenty pro přežití takových tvorů v hlubinách oceánu.“

Ačkoli pozorování mořského hada Alvina zůstává záhadou, stále podněcuje představivost a podněcuje spekulace o existenci tajemných tvorů z prehistorických dob, kteří číhají v hlubinách Atlantiku.

Na další video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Zdroje: anomalien.com, cryptidarchives.fandom.com