Průhledný anděl

Rytmické mávání křídel pohání tohoto mořského anděla otevřeným oceánem a dává mu zdání, že létá. Ačkoliv díky svým ladným pohybům vypadá jako anděl, ve skutečnosti jde o slídivého dravce. Pomocí tří párů chapadel dokáže každého korýše vytáhnout přímo z ulity.

Mořský anděl je druh plovoucího plže, který disponuje párem křídlovitých struktur. Tato křídla se vyvinula ze svalnaté nohy, kterou mají suchozemští plži, a "andělům" umožňuje být dobrými plavci. Mořští andělé mají malé, průhledné, želatinové tělo a nemají ulitu.

Nyní se vědcům podařilo tohoto tvora objevit přímo v hlubinách oceánu. Alexander Semenov, mořský biolog specializující se na bezobratlé živočichy a vedoucí týmu potápěčů na Bělomořské biologické stanici Moskevské státní univerzity, zachytil mořského anděla na jednom ze svých snímků.

Semenov se specializuje na makrofotografii. Jeho snahou je zachytit každého tvora v co nejpřirozenějším prostředí. „Tato praxe umožňuje pozorovat živočichy, které nelze řádně studovat v laboratorních podmínkách, jako jsou planktonní organismy s měkkým tělem nebo stacionární formy života žijící na mořském dně," uvedl Semenov.

Chytrý predátor

V okamžiku, kdy se mořský anděl dostane do kontaktu s kořistí, vymrští z hlavy chapadla podobná prstům, schopná zmocnit se kořisti. Mořský anděl tak za pomoci těchto chapadel vytáhne kořist z krunýře přímo do svých útrob. Celý proces mu zabere necelou hodinu.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Ačkoliv je mořský anděl poměrně chytrým predátorem, sám je důležitým zdrojem potravy pro několik živočichů včetně mlžů, ryb, velryb a ptáků. Mořský anděl má však jednu velkou výhodu. Díky svému průhlednému tělu se ve špatně osvětlených hlubokomořských vodách stává před predátory takřka neviditelným.

Tito krásní tvorové jsou výjimeční tím, že jde o hermafrodity, mající samičí i samčí rozmnožovací části. Během páření se jedinci na několik hodin spojí a vzájemně se oplodní. Po oplodnění uvolní mořský anděl vajíčka ve volně plovoucí kulaté hmotě.

Kvůli okyselování oceánů a jejich zvyšující se teplotě mohou mít mořští andělé jen málo potravy. Živí se mořskými motýly, jejichž schránky jsou tvořené uhličitanem vápenatým. 

Se změnou chemického složení oceánu mají živočichové k dispozici méně kalcitu a aragonitu na stavbu svých schránek, což může vést k poklesu jejich populací. Mořští andělé mají malá křídla, ale jsou to velmi silní plavci.

Zdroje: www.kabinetkuriozit.eu, blog.therainforestsite.greatergood.com, oceaninfo.com