Počítačový průkopník, jenž tento počítač vytvořil, tak možná ani netušil, s čím přišel.

Počítač v roce 1973 předpověděl vývoj lidstva

Lidstvo tak čeká ne příliš přívětivá předpověď počítače World One z roku 1973. Ten vytvořil Jay Forrester, jakýsi počítačový průkopník, který měl vymodelovat udržitelnost světového růstu.

Forrester byl členem Římského klubu, organizace složené z myslitelů, bývalých hlav států světa, ale také úředníků OSN či nejrůznějších vědců. Jejím posláním bylo "podporovat porozumění globálním výzvám, kterým lidstvo čelí, a navrhovat řešení prostřednictvím vědeckých analýz, komunikace a propagace". Římský klub tehdy pověřil právě Forrestera, aby sledoval a zjistil, jak bude světový růst schopný se udržet.

Nikdo však netušil, s jak důmyslným výtvorem se Forrester předvede. Vytvořil počítač s názvem World One, který přinesl zprávy, jež mnozí možná ani nechtěli slyšet. World One totiž předpověděl, co se s lidstvem bude dít a to až do roku 2040.

A nebyly to dobré zprávy. Dle Forrestera a jeho počítače nás čeká jakýsi globální kolaps. Nastane především v důsledku současného růstu a rozpínání se veškeré populace a expanze průmyslu.

Trefil se přesně, další budoucnost je děsivá

Ačkoliv tento počítačový model zohlednil všechna potřebná fakta, jako trendy v úrovni znečištění, růstu populace, množství přírodních zdrojů a celkovou kvalitu života na Zemi, mnoho jeho předpovědí bylo až děsivě přesných.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Milníkem toho všeho byl rok 2020. Tedy rok, který si všichni dobře pamatujeme. Právě tento rok počítač World One vyhodnotil jako rok, kdy kvalita života půjde prudce dolů. "Kolem roku 2020 se stav planety stane velmi kritickým. Pokud s tím nic neuděláme, kvalita života klesne na nulu. Znečištění se stane tak vážným, že začne zabíjet lidi, což následně způsobí snížení počtu obyvatel, nižší než byl v roce 1900. V této fázi, kolem roku 2040 až 2050, přestane civilizovaný život, jak ho známe, na této planetě existovat."

Alexander King, tehdejší vůdce Římského klubu, pak k dané předpovědi přispěl i svou, když řekl, že mnoho států ztratí v tento rok svou suverenitu, nastane nový světový řád a hlavním vládcem světa se stanou korporace. "Suverenita národů již není absolutní. Dochází k postupnému zmenšování suverenity, kousek po kousku. Dokonce i ve velkých národech k tomu bude docházet."

Ačkoliv tento počítačový program vznikl v roce, kdy technika nebyla zdaleka tak vyspělá, jak tomu je dnes, očividně dobře odhadl, co přesně se bude dít. A jak se zdá, měl skutečně pravdu. Budoucnost, jež nás čeká, je ještě děsivější: ubývání přírodních zdrojů, znečistění planety a následná umrtí.

Zdroje:

www.thesun.co.uk

www.uktimenews.com

www.sciencealert.com