Kníže Václav, mírumilovný vládce přemyslovského knížectví rozkládajícího se v třicetikilometrovém okruhu pražského hradiště, nabídku přijal. 27. září, pravděpodobně roku 935, se tak dostavil na hostinu, kde se výtečně bavil. Jako velice zbožný muž šel brzy spát, aby vstal na ranní pobožnost. S tím, že Václav svůj rituál nezmění, Boleslav počítal.

„Jakmile Václav uslyšel zvon, šel na jitřní. V bráně potkal svého bratra, kterému řekl:´Dobře jsi nám včera posloužil.´ V tu chvíli se ale k Boleslavovu uchu naklonil ďábel a zkazil jeho srdce. ´Nyní ti chci lépe posloužit,´odvětil a udeřil Václava mečem po hlavě. Překvapený kníže však vstal a srazil Boleslava na zem. V tu chvíli přispěchal jakýsi Tuža a ťal Václava do ruky. Ten poraněn běžel k chrámu. Tam jej dostihli Tira a Česta a začali ho bít. Zkázu dokončil Hněvsa, jenž přiskočil a probodl mu bok." Takto poslední minuty Václavova života popisuje První staroslověnská legenda.

Kdo zabil svatého Václava?

Za motiv vraždy je tradičně brán spor bratrů o postoj vůči saským panovníkům. Václav se podvoloval králi Jindřichu Ptáčníku, což se Boleslavovi nelíbilo. Když vládce na podzim roku 935 po záchvatu mozkové mrtvice ochrnul, mladší Václavův bratr se rozhodl ke vzpouře.

Z legendy je však jasné, že on nebyl tím, kdo by měl být označen za bratrovraha. Václava pravděpodobně nijak smrtelně nezranil. Historik Dušan Třeštík přišel v roce 2001 s teorií, že smrt zbožného knížete byla vlastně náhoda. Václav měl Boleslava oslovit tak povýšeně, že vytasil meč. Ten mu Václav vykroutil z ruky a ještě ho povalil na zem. Boleslav pak vyděšeně zavolal na své družníky, aby ho zachránili. Ti, když viděli staršího bratra stát nad mladším s mečem v ruce, neváhali a Václava zabili.

To, že je tento scénář více než pravděpodobný, dokazuje Kristiánova legenda o životě sv. Václava a jeho báby Ludmily. Zde vystupuje postava jménem Podiven, nejvěrnější sluha knížete. Po vraždě svého pána „uprchl k Němcům a žil tam dlouho ve vyhnanství..."

Podiven a pomsta svatého Václava

Podiven měl svým útěkem reagovat na upevňování Boleslavovy moci, který postupně likvidoval Václavovi věrné, včetně jeho družiny. Když se poměry v Čechách uklidnily, vrátil se do vlasti. Pro jistotu se však ještě nějakou dobu skrýval. Plánoval, jak svého přítele a knížete pomstí.

Zdroj: Youtube

„Chopil se meče a utíkal do domu muže, o němž byl přesvědčen, že byl vrahem jeho pána. Byl to Hněvsa. Podiven ho usmrtil, stejně jako on zabil sv. Václava," píše Kristián ve své legendě. Po vraždě muž utekl do Šáreckého údolí a tam se nějakou dobu skrýval. Boleslav na něj uspořádal doslova štvanici. Zanedlouho byl lapen a oběšen na stromu. Měl být výstrahou pro každého, kdo chtěl ohrozit nového knížete a jeho přátele. Podle Kristána tam visel tři roky. „Ani ptáci, dravá zvěř či čas se blahoslaveného Podivena nedotkla. Naopak. Jeho vousy a nehty rostly dál. Vlasy zešedivěly k úplné bělobě."

Zdroj:

www.inadhled.cz, www.denik.cz, www.cs.wikipedia.org