O pražské oblasti Podskalí panovalo, a pořád panuje mnoho pověstí. Patří mezi ně legenda o velikém černém psu, o Faustově domě či o tančící židovce.

Nejznámější je však pověst o strašidle u Turků. Obyvatelé byli na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 19. století tak bezmocní, že přízrak řešili s policí. Známé strašidlo nemělo charakteristiky obvyklého děsivého poltergeista, kterého vídáme v hororových filmech. Nestrašilo děti ani se nezjevovalo v domácnostech. Jediný důkaz, že existovalo, byla pro místní směsice zvuků, které se spojily do záhadné melodie. Jedni tvrdili, že byly slyšet housle, flétny a jiné nástroje, jiní zase, že se ozýval zvuk připomínající děsivé troubení na hornu. Strašidlo se projevovalo na jednom jediném místě - v dřevařské ohradě U Turků, a to většinou kolem jedenácté hodiny večerní.

Jak se se zjevením vypořádali místní? Opět existují dvě varianty. Jedna říká, že jednodušše zmizelo při zbourání samotného domu. Druhá varianta hovoří o policejním zásahu. Zavolaní příslušníci policejní složky zpřeházeli veškeré dřevo v ohradě, na žádné strašidlo však nenarazili. Z místa pouze uteklo pár koček, které si pod deskami udělaly pohodlí. Napětí a strach obyvatel Podskalí se v ten moment rozplynul a vystřídal ho smích. Místní si na památku události začali předávat dnes nejznámější legendu. V ní se dokonce říká, že „strašidlo dodnes bloumá Podskalím a čas od času ruší noční klid…“ (Zdroj: www.podskali.eu)

Proslulé podskalské strašidlo známe hlavně díky zpracování legendy do literární podoby. O to se postarali čeští spisovatelé Ignát Herrmann v díle Z pamětí starého mrzouta a Popelka Biliánová s knihou Paní Katynka z Vaječného trhu. Sepsali příběhy o staré Praze, do kterých zakomponovali i slavný přízrak. Ten má v jejich knihách milý, až roztomilý charakter. (Zdroj: www.ctidoma.cz)

Strašidel bylo v této oblasti více. Nabízí se například svatovojtěšské strašidlo, které bylo o poznání děsivější, než výše podskalské. Mělo podobu paní oděné v černé barvě a se závojem. Objevovala se v době řádících epidemií a dítě, které ji spatřilo, nemocem podlehlo. Kdo se pak odvážil pohlédnout pod závoj, ihned skonal. (Zdroj: www.spirit.cz)

Pražskou oblast Podskalí významně proměnila rozsáhlá asanace, která proběhla na přelomu 19. a 20. století. V Praze obecně se během ní likvidovaly celé oblasti domů a ulic. Důvodem byly zejména špatné hygienické podmínky a následná modernizace historických částí města. Z oblasti Podskalí se zachovala jen nejznámější Podskalská celnice nacházející se na Rašínově nábřeží na Novém Městě. (Zdroj: encyklopedie.praha2.cz)