Hrobky se našly asi 100 metrů severozápadně od pyramidy Merenre v jižní Sakkárě. Pocházejí z doby konce Staré říše od roku 2686 př. n. l. do roku 2181 př. n. l. a z počátku Prvního přechodného období od roku 2181 př. n. l. do roku 2055 př. n. l.

Všech pět hrobek zdobí nejenom nádherné barevné malby, ale byla v nich nalezena také keramika, kamenné a dřevěné rakve či sošky tevět. Ty nezobrazují pouze osobu nebo boha. Egypťané věřili, že díky své trvanlivosti mohou uchovat lidskou duši Ka i v případě, že by se mumifikované tělo rozpadlo. Na jejich výrobu se tak používal co nejtvrdší materiál - dřevo, kámen nebo kov.

Podzemní hrobky Egypt

Vykopávky na sakkárském archeologickém nalezišti, poblíž Džoserovy stupňovité pyramidy, začaly v září. Poslední části byly odkryty na začátku minulého měsíce. Jedna z hrobek patřila nejvyššímu úředníkovi jménem Iry či Ery. Z ní vede šachta do pohřební komory. Na jejích stěnách jsou malby zobrazující pohřeb s obětními stoly, fasádu paláce a sedm nádob na olej.

Druhá hrobka má obdélníkový tvar a pravděpodobně patřila manželce muže jménem Yart. Ve třetí byl pohřbený Bi Nafarhafayi, vezír Velkého domu neboli faraona. Pozice, jež mrtvý zastával, byla velice významná. Historici předpokládají, že byl nejvyšším soudcem státu a rozhodoval o všech žádostech a stížnostech, které byly předloženy soudu. Všechny královské příkazy prošly jeho rukama. Písaři je pak přepsali a rozesílali představeným vzdálených měst a vesnic.

Žena uložená ve čtvrté hrobce se jmenovala Betty a byla královou osobní stylistkou a vizážistou. Také byla kněžkou Hathor, bohyně lásky, krásy, hudby, tance, plodnosti a rozkoše. Poslední místnost byla postavena pro muže jménem Hannu. Ten pracoval jako dozorce královského paláce, hlídal samotného faraona a pečetě.

Dávné tajemství

Egyptská archeologická mise ještě nekončí. Vědci se nyní budou snažit z pěti hrobek ukrývajících pozůstatky vysoce postavených úředníků, vyčíst co nejvíce. Stojí totiž na území starověkého města Memfis či Mennofer, které bylo v dávných dobách hlavním městem Egypta, kde sídlili králové, faraoni i bohové.

Zdroj: Youtube

Memfis je považováno za nejstarší hlavní město světa. Nechal ho postavit faraon Meni kolem roku 3 tisíce př.n.l. V překladu jeho originální jméno „Men-efier“ znamená „dokonalost je věčná“.

Zdroj:

www.arkeonews.net, www.phys.org, www.sk.wikipedia.org, www.dw.com, www.cs.wikipedia.org