Ohromení dělníci i badatelé

Podzemní město Samen jako významný archeologický nález nelze upřít tamním stavebním dělníkům. Nicméně na místo vzápětí dorazili různí badatelé od archeologů přes antropology až po historiky a geology a zjistili, že dělníky objevená komora je jen část pohřbeného města. To se rozkládá, jak se předpokládá, nejméně na ploše tří až pěti hektarů. Následné vykopávky pak odkryly katakomby vybudované ještě před érou Achaimenovců.

Pradávné město Samen leží tři až šest metrů pod zemí. Jeho komory byly vybudovány v různých historických obdobích, jak ukazují nálezy ostatků lidí a zvířat. Dosud bylo odkryto devět komor, osmdesát místností a v nich asi šedesát lidských koster, keramika, měděné nádoby a achátové pečeti, mince a korálky. Na čtyřech různých úrovních se nacházejí skalní schodiště a „lůžka“ vytesaná z jednoho kusu skály.

Samen ve své době

Toto naleziště bylo původně město Párthů, lidu íránského původu, který ve starověku jako vládnoucí vrstva obýval říši historického Choránsánu (274-224 př. n. l.). Později pak město sloužilo především jako pohřebiště, místo kultu uctívání íránského slunečního boha Mithry a rituálů oslav smrti, tajně prováděných v podzemí. V jednotlivých komorách probíhal tzv. otevřený pohřeb, což znamená, že tam nebylo pohřbeno tělo, jen se tam konaly náboženské slavnosti a vzpomínka na zemřelé. Při nich byly znovu uloženy ostatky, tedy kosti zemřelých, které zbyly nejspíš po zoroastrovských pohřbech. Z šedesáti nalezených koster bylo šestnáct mužských, dvacet šest ženských, čtrnáct dětských a jedna je kojence. Tři nebyly dosud identifikovány.

Stavba později sloužila také pro jiné příležitosti i jako úkryt, jak se předpokládá. Skutečný účel je zatím předmětem zkoumání.

Zdroj: Youtube

Přínos do kroniky lidstva

Samenské podzemní katakomby jsou bezesporu jedinečné. V Íránu žádná jiná obdobná stavba dosud nalezena nebyla. Je i cenná v celosvětovém měřítku, protože většina dosud známých skalních staveb byla vybudována v podloží z naplavených nebo měkčích hornin. Obdobné prehistorické nálezy jsou dle badatelů další dílky do obrazu historie lidstva. Na výzkum, restaurování a zpřístupnění památky veřejnosti byly vyčleněny nemalé finanční prostředky. Průzkumy v lokalitě nadále pokračují. Jako historická památka bylo podzemní město Samen v roce 2008 zapsáno do Íránského národního dědictví.

Zdroje: irandoostan.com, arkeonews.net, wikimapia.org