Objev podzemního města Samen, dnes ve městě Malaymer na západě Iránu, vyvolal vlnu vzrušení a diskusí. Když dělníci hloubili tunel pro novou optickou síť, odhalili prehistorické komory starověkého města pohřbeného pod zemí, které patří městu Samen. Toto město zde stálo v době Arsakovské dynastie (období Aškani), v roce 247 př. n. l., ale postupně se ukazuje, že toto místo je katakombou a bylo postavené ještě před érou Aškanů.

Město bylo ručně vytesané do žulových skal, každá komora v jiném časovém období.

Vítejte v Samenu

Rozsáhlý komplex rozkládající se na impozantní ploše láká dobrodruhy i archeology svým tajemství. Dnes zde leží labyrint komnat, chodeb a místností, které se rozkládaly na několika úrovních. Postupně bylo odkryto dvacet pět místností obsahujících lidské kostry z různých historických období. Koster bylo celkem nalezených asi 60.

Samen je asi 3-6 metrů pod zemí a do hrobky byly postupně přidávané další a další komory, takže se postupně rozšiřoval. Kostry lidí a zvířat nalezené v tomto městě pocházejí z různých časových období.

Ale nejen to. Kromě koster byly nalezené také dary a milodary, mince, korálky a zvláštní hlína, zřejmě z doby ašské. Navíc se archeologové domnívají, že budou odhalené ještě další části tohoto starověkého města. Podle dávných pramenů se totiž mohlo rozkládat až na ploše tří hektarů.

Kostry jsou klíčem k objevení minulosti

Mezi nejpozoruhodnější objevy podzemního města Samen patří ale ony zmíněné kostry. Starobylé pozůstatky naznačují, jaký život se kdysi odehrával v těchto podzemních prostorách, poskytují lákavé indicie o historii a účelu tohoto pozoruhodného místa. Odborníky pečlivě prozkoumané kostry vrhají světlo na životní styl, zvyky a rituály lidí, kteří toto skryté město kdysi obývali. Jeho existence vyvolává řadu otázek: Kdo byli obyvatelé tohoto podzemního zázraku? Jakému účelu sloužilo? Jak se stalo, že je pohřbené pod zemí?

Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Odkryté katakomby ukazují, že místo bylo zprvu využívané pro oslavy smrti a praktikování mithraismu v podzemí. Mithraismus praktikovali již Římané, ale později se v islámské éře stavba používala pro zvláštní příležitosti nebo jako úkryt.

Katakomby pak sloužily jako otevřené pohřebiště. Mrtvá těla tedy nebyla pohřbená, protože se věřilo, že by se části těla mrtvého nespojovaly se čtyřmi přírodními živly - vodou, větrem, půdou a ohněm.

Město Samen bylo objevené v roce 2005 a od té doby jej vědci stále odhalují. Podle zdrojů se podzemní město Samen stále připravuje na návštěvu veřejnosti a probíhá úsilí o jeho zachování a zpřístupnění. Ve spolupráci s úřady a archeology se podnikají kroky k ochraně této výjimečné lokality a současně jsou plánované prohlídky pro návštěvníky z celého světa.

Zdroje: arkeonews.net, irandoostan.com, wikimapia.org/24838275/Samen-underground-city