Policie získala zpět bájnou relikvii. "Velšský svatý grál" údajně v roce 2014 ukradli zloději. Policisté se poté setkali s prostředníkem, díky němuž nakonec vrátili pohár zpět do rukou majitele. Údajně by se mohlo jednat o pohár Nanteos, který použil Ježíš při poslední večeři. Mnozí jsou přesvědčeni, že pohár Nanteos je Svatý grál a že má moc léčit.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Co víme o Nanteu aneb Kriminálka nového věku

Většina lidí se domnívala, že Svatý grál byl zlatý a drahý pohár, ale možná je to zcela jinak. Ukázalo se, že tímto pohárem by mohl být Nanteos, malý dřevěný pohár nalezený ve stejnojmenném sídle ve Walesu.

Nádoba je mělká, dřevěná mísa z tvrdého dřeva bez úchytů, se širokou plochou nohou. Ač měla původně výšku 10 cm a průměr 12 cm, byla velmi poškozena a z mísy zbyla o něco méně než polovina. Je zhotovena z tvrdého dřeva, nejspíše jilmu habrolistého, bez viditelných ozdob, ale protože se kolem okraje táhne drážka, je možné, že měla dříve kovový okraj.

Mohl by být Svatým grálem, protože má zázračnou moc uzdravovat.

Grál zřejmě přinesl do Walesu Josef z Arimatie. Josef byl za krádež Kristova těla uvězněn bez jídla a vody, ale anděl mu zřejmě každý den vložil do kalicha oplatek, dokud se mu nepodařilo uprchnout. Kalich pak přinesl na západní ostrov Velké Británie. Poté byl pohár přes tisíc let ukryt. A nakonec se jeho osud ještě více zamotal, když byl ukraden z domu ve Weston Under Penyard poblíž Ross-on-Wye v hrabství Herefordshire. Jak se tam dostal?

Historie poháru

Za pohárem stojí velmi pohnutá historie. Tři století po zahájení hledání nařídil Jindřich VIII. kostel, kam byl grál před staletími přinesen, zničit. Skupina mnichů brzy našla pravý Svatý grál a ukryla se v klášteře, dokud nebyl zničen a mniši se opět neschovali. Nakonec odešli právě do sídla zvaného Nanteos rodiny Powellů. Poslední z mnichů, který zemřel, předal kalich Powellům, kteří si jej předávali po generace.

Powellové si uvědomili, že pohár z Nanteosu má zvláštní léčivé schopnosti. Současný majitel Nanteoského poháru, potomek rodiny Powellů, žije v ústraní spolu s pohárem a dovoluje, aby ho viděli jen někteří lidé. Pohár pomohl údajně vyléčit jednomu slepci oči, jinému pomohl z malomocenství, vyléčil artritidu a další nevyléčitelné nemoci, včetně rakoviny.

Právě díky léčivým schopnostem byl pohár zapůjčen nemocné starší ženě pro jeho údajnou léčivou sílu, která však byla v době vloupání v nemocnici. Policie si myslí, že krádež byla plánovaná.

Majitelé relikvie, Powellovi, nabídli za bezpečné navrácení odměnu 1 000 liber a poté byl vytvořen speciální tým pro vyšetřování. Mluvčí policie však pravost svatého grálu zpochybnil, jelikož policii se hlásilo mnoho lidí, než byl nalezen skutečný pohár. Zloději ovšem dopadeni nebyli a odměna nakonec nebyla vyplacena.

Záhada dřevěné nádoby, která buď je, nebo není Svatý grál, tak zůstala nevyřešena.

Léčivá moc poháru

I když policie předmět popsala jako "středověkou mazerovou mísu, dřevěný pohár nebo kalich", který byl uložen v modrém sametovém sáčku, to nedokazuje jeho totožnost. Pohár byl podle odborníků vyroben někdy v průběhu 14. století, ale podle legendy jej použil Josef z Arimatie k zachycení Kristovy krve, když byl uložen do hrobu, anebo použit při poslední večeři.

Pohár se ocitl v sídle Nanteos a lákal mnohé návštěvníky, kteří z nádoby pili, protože chtěli okusit jeho léčivou moc.

I v evidenci je pohár z Nanteosu popsán jako dřevěný pohár, který se nachází v Nanteos Mansion a o němž se věří, že je to Svatý grál, protože dokázal uzdravit už nespočet lidí.

Po celé Evropě existuje několik dalších pohárů, o nichž se tvrdí, že jsou Svatým grálem. Jsou z nejrůznějších materiálů a právě Nanteos je vyroben z obyčejného dřeva, což by odpovídalo i materiálu, z něhož by člověk očekával, že bude Svatý grál skutečně vyroben.

Přestože by vědci rádi provedli na Nanteově poháru různé testy včetně uhlíkového datování, současný majitel to nedovolí. Obává se, že by testy mohly pohár poškodit nebo dokonce zničit.

Pochybnosti vědecké obce

Pohár Nanteos je středověká dřevěná mazarová mísa, jíž se od konce 19. století přisuzuje nadpřirozená schopnost uzdravovat. Díky dřevu existuje domněnka, že pohár je vyroben z kousku Pravého kříže. Mnozí ale nesouhlasí, jako například folkloristka Juliette Woodová, zaměřená na středověký folklor a keltskou mytologii. Podle ní není až do 19. století o poháru žádná zmínka, proto je podle ní spojitost se Svatým grálem nevěrohodná.

V roce 1977 pak odborníci z Královské komise pro starověké a historické památky Walesu dospěli po prozkoumání poháru k závěru, že pochází z pozdního středověku a byl vyřezán z jilmu. Po jeho ukradení a opětovném nalezení je nyní předmět v péči Národní knihovny Walesu, kde byl v červnu 2016 trvale vystaven pro veřejnost.

Zdroje:

unsolvedmysteries.fandom.com, www.dailymail.co.uk, en.wikipedia.org