Pohřbívání v hrnci: Egyptský způsob pohřbu ještě tajemnější než mumifikace

Jarouš M Komořanský | 4. 4. 2022

Klasickou metodou, díky níž se Egypťané proslavili po celém světě, byla mumifikace. Tento proces měl uchovat tělo mrtvého, aby vstoupilo se všemi poctami do posmrtného života. Nebyl to ale jediný zvláštní způsob, jak se Egypťané pohřbívali. Neméně zajímavou metodou bylo pohřbívání v hrnci. Pohřbívání těl v keramických nádobách neboli "pohřbívání v nádobách" bylo rozšířenou praxí v celém starověkém světě.

Egypťané používali různé metody, pokud šlo o pohřební rituály a obřady. Je škoda, že většině z nás se vybaví jen mumie a pyramidy, když tento obrovský národ v zemi Nilu, pouště a moře má tolik co sdělit.

Jedna z našich největších fascinací Egyptem se točí kolem jejich okázalého přístupu ke smrti. Nejde jen o to, co vidíme navenek – tedy o zlaté ozdoby, posmrtné masky a malby či papyry. Jde celkově o pochopení kultury, která věnovala podstatnou část života přípravě na smrt.

Na dokument se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Příprava na smrt důležitá jako život sám

Egyptská civilizace nebrala smrt jako konec. Naopak, život byl přípravou na posmrtný život. Přístup egyptské civilizace ke smrti nebyl statický.

Ale protože v Egyptě byly – a stále jsou – obrovské třídní rozdíly, rozhodně ne každý so mohl dovolit okázalý pohřeb, hrobku, balzamování či mumifikaci. Právě proto byla egyptská pohřební kultura tak propracovaná: Egypťané měli mnoho různých pohřebních obřadů. A ty podléhaly vývoji, měnily se v čase a byly pro každou společenskou vrstvu jiné.

Záhadné burajské hroby: Co znamenají znetvořené kostry s poselstvím na čele?
Magazín

Záhadné burajské hroby: Co znamenají znetvořené kostry s poselstvím na čele?

Navíc pohřební nádoby mohly být použity opakovaně. Opětovné použití se obvykle spojovalo s chudobou a pohřbíváním dětí a kojenců. Bylo navíc i důkazem toho, že nádobám a jejich obsahu byla přisuzována nízká hodnota.

Nová analýza nabádá k holističtějšímu a kulturně orientovanému chápání. Rozporuplné důkazy ukazují, že tato pohřební praxe byla používána i pro dospělé a je zastoupena v hrobech s vysokým statusem. Keramické nádoby zdaleka nebyly recyklovaným "odpadem", ale mohly odrážet symbolické asociace mezi hrnci, dělohami a vejci, které usnadňovaly znovuzrození a přechod do posmrtného života. Obvyklé teorie předpokládají, že hrnec představuje metaforické lůno, které symbolizuje znovuzrození. Podle jiné teorie hrnec představoval lůno bohyně nebes, přes jejíž tělo musela duše zemřelého putovat, aby se dostala do posmrtného života.

Nejstarší metoda

Nejstarší formou pohřbívání byl právě pohřeb do hrnce. Spočíval v tom, že byl jedinec jednoduše pohřben v pohřebním hrnci. Nejstarší příklady pocházejí z predynastického období, tedy z doby před vládou faraonů.

V Egyptě archeologové objevili stovky starověkých "hrncových pohřbů" s těly kojenců, dětí, a dokonce i dospělých složených v keramických nádobách. A dlouho se domnívali, že tato praxe byla vyhrazena pouze pro velmi chudé, kteří si nemohli dovolit "pořádnou" rakev. Keramika totiž sloužila i jako recyklovaná nádoba na potraviny.

Vědci však změnili názor a tvrdí, že tomu tak nemuselo být. Nová studie tvrdí, že tyto pohřby v nádobách mohly mít mnohem větší duchovní význam a mohly sloužit jako symbol znovuzrození zesnulého v posmrtném životě. Objevují se i stoupenci tvrzení, že pohřby v nádobách byly běžným způsobem pohřbívání bez ohledu na majetek až do koptského období. Dokonce se uvádí, že některé egyptské venkovské komunity používají pohřby v nádobách i v současnosti.

Někteří vědci v pohřbívání do hrnců symboliku nevidí a považují všechny teorie za přehnané. Nakonec nemáme dostatek důkazů, abychom mohli vše prokázat, i když myšlenka symbolického lůna se zdá být pravděpodobná.

Zdroje:

www.historyhit.com, www.dailymail.co.uk, www.cleopatraegypttours.com

Tagy Egypt Nil pohřeb posmrtný život smrt