Muž z Blatenska se rekreačně věnoval hledání ztracených pokladů. Snil o nějakém zajímavém nálezu. Nikdy však nevěřil, že by se mu podařilo uskutečnit nějaký významný objev. 

Přesně to se mu ale povedlo při prohledávání pod boskovickým hradem. Na kopci zlatník totiž v roce 2010 nalezl utajenou skrýš.

Pomocí detektoru objevil utajené místo, kde se skrývaly stříbrné mince z dob třicetileté války. Nálezce čekal vše, kromě odměny v podobě trestu odnětí svobody na pět let.

Objevitel zločincem

Paradoxně objeviteli pokladu hrozilo několikaleté vězení. Našel velkou sbírku stříbrných mincí ze sedmnáctého století. Vše bylo skryto asi dvacet centimetrů v hliněném džbánu v zemi pod hromadou kamení. 

Neuvěřitelný nález obsahoval šest kilogramů vzácných mincí, které byly zabaleny ve zbytcích staré látky. Z toho plyne, že majitel mincí se snažil v 17. století schovat svůj majetek před pronásledovateli.

Občan z Blatenska nalezl ukrytý džbán díky speciálnímu přístroji na vyhledávání kovových předmětů. Tehdy prozkoumával oblast Zlatnického vrchu. Poklad ho ale omámil tak, že se rozhodl si svůj nález ponechat.

Špatné rozhodnutí

Podle zákona měl náhodný nálezce svůj objev řádně ohlásit, ale udělal nakonec špatné rozhodnutí. Správné by bylo nahlásit svůj objev a odevzdat nález státu. Místo toho se ale muž vyskytl na scestí.

Rozhodl se totiž ponechat si 200 kusů starodávných mincí pro sebe. To se mu však nevyplatilo. Ze zákona má totiž nálezce povinnost odevzdat nález státu. Muž se ale rozhodl prodat mince za 850 000 korun českých překupníkovi.

Překupník pak začal poklad po částech nenápadně rozprodávat. Policie se dozvěděla o nálezu na základě anonymního udání. Začalo okamžitě trestní stíhání nálezce i dalších spolupachatelů. Všem hrozilo odnětí svobody až na několik let.

Všichni zúčastnění měli velké štěstí, protože se případ odklonil. Obvinění muži se nakonec ke všemu přiznali. Škodu nahradili, a tak se vyhnuli trestu vězení. Případ se tímto oficiálně uzavřel.

Dochovaný poklad 

Starodávný džbán se 2 267 stříbrnými mincemi byl nakonec umístěn v Moravském zemském muzeu. Mince mají původ v Polsku, Maďarsku, Nizozemsku i Švýcarsku. Podle znalců se mince datují do období od 14. století do poloviny 18. století.

Nejvíce bylo mincí, které pochází z doby vlády Karla IV. Až do vlády Ferdinanda III. Poklad má podle odborníků nevyčíslitelnou hodnotu. Nejedná se pouze o stáří mincí, ale o celou historii tohoto objevu, který dokresluje celý historický příběh třicetileté války na Moravě.

Zdroj: www.poznatsvet.cz, https://blanensky.denik.cz/zpravy_region/muzi-kteri-zatajili-stribrny-poklad-vyvazli-bez-trestu-20130507.html