Dělníci netušili, že se jejich objev zapíše do historie jako jeden z nejvýznamnějších vikinských pokladů, které kdy byly objevené. Dostal název Cuerdalský poklad.

Nečekaný nález

Když dělníci pracovali na břehu řeky, upoutal je zvláštní pohled na hromadu zeminy, která se zdála být podivně nepatřičná. Při bližším ohledání objevili zbytky dřevěné truhly, jejíž olověný vnitřek byl dávno zkorodovaný. To, co se nacházelo uvnitř této zdánlivě nenápadné truhly, je však ohromilo. Z truhly se vysypaly stříbrné slitky, mince, šperky a další drahocenné předměty. Odhalili ohromující pokladnici.

Mince svědčí o rozvinutém obchodu

Rozsah nálezu byl dechberoucí. Ze země se vynořilo více než 8 600 předmětů o váze neuvěřitelných 40 kilogramů. Mezi těmito poklady bylo více než 7 000 mincí, které svědčily o mezinárodním dosahu vikinské činnosti. Mnoho z nich bylo anglických, ale pozoruhodná škála mincí pocházela ze vzdálených zemí: Franků, Skandinávců, islámských a dokonce i byzantských mincí, které odrážejí dalekosáhlé vazby těchto námořních válečníků.

Mnohem víc než jen mince

Cuerdaleský poklad však nebyl jen o mincích. Obsahoval také oslnivou řadu stříbrných slitků, šperků a haklových stříbrňáků. Rozmanitost těchto předmětů prozrazovala mobilitu a rozsáhlé kontakty Vikingů. Byly zde irské severské předměty, včetně ražených nárameníků a zlomků složitých broží. Vedle těchto místních předmětů se objevovaly exotické poklady, jako jsou permské prsteny z východního Baltu a slovanské korálky. Ze západní Evropy pocházela pozlacená karolinská spona, svědectví o vikinských nájezdech na Francii, a dokonce i zlomky piktských stříbrných plechů, dokládající daleký severní dosah vikinského vlivu.

Záhada pokladu

Mezi tímto velkolepým množstvím pokladů však chyběla jedna záhadná věc. Anglosaských předmětů bylo překvapivě málo vzhledem k obrovské velikosti a rozmanitosti pokladu. Mezi více než tisícovkou anglosaských mincí reprezentovaly Anglosasy pouze jemný řemínkový hrot a drobná mince.

Proč byl kolosální poklad zakopán?

Teorií je mnoho. Někteří se domnívají, že mohlo jít o válečnou truhlu, kterou shromáždili irští norští exulanti plánující výpravu za znovudobytím Dublinu od ústí řeky Ribble. Jiní spekulují, že byla určená k náboženským účelům, což byla v době Vikingů běžná víra. Případně mohla být shromážděna pro okázalé předvádění bohatství a moci, přičemž stříbro bylo trvale stažené z oběhu a symbolizovalo rozhazovačnost panovníka.

Přesný původ cuerdaleského pokladu zůstává zahalený tajemstvím. Byl pohřbený v době nebezpečí, při náboženském rituálu nebo jako součást velkolepé výstavy? Možná byl ukrytý s úmyslem vrátit se později jako tajná válečná truhla ztracená v čase.

Jedno je jisté – Cuerdalský poklad je svědectvím o odvážném dosahu Vikingů a obrovském bohatství, které jejich dobrodružství přinesla. Tento náhodně nalezený poklad stále podněcuje představivost a připomíná nám tajemný půvab doby vikinské.

Zdroje: www.bbc.co.uk, en.wikipedia.org/wiki/Cuerdale_Hoard