Mince pocházejí z období od roku 990 n. l. do roku 1030 n. l.

Důchodkyně si koupila detektor kovu

Je to již čtvrtý poklad nalezený Kath Gilesovou. Amatérskou hledačkou, která si koupila detektor kovu. Nutno dodat, že Gilesová se tomuto koníčku věnuje pouhých pár let.

Tento nález je zároveň třetím velkým nálezem pokladu na ostrově Man za méně než šest měsíců.

Důchodkyně toto naleziště objevila na soukromém pozemku, kde hledala kovy z dávné historie. A jak se zdá, byla úspěšnější, než sama čekala.

Svůj nález pak popsala jako "naprosto úžasný pocit". Objevila totiž poklad nevyčíslitelné hodnoty.

Našla vzácný vikinský poklad nesmírné ceny

Nalezené mince jsou většinou stříbrné haléře, ražené v Anglii, Dublinu, Německu a na ostrově Man.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Všechny mají průměr kolem 2 cm a hmotnost kolem 1 gramu. Většina mincí pochází z období od roku 990 n. l. až do roku 1030 n. l. Jedná se o úžasný nález, který pomáhá prohloubit naše znalosti o překvapivě složité ekonomice doby vikinské na ostrově Isle of Man a v okolí Irského moře.

Ostrov Man má bohaté a hmatatelné vikinské dědictví. Na ostrově byly objeveny další smíšené depoty stříbrných mincí z této doby. Všechny nálezy jsou výsledkem záměrného uložení a také cílem původního majitele získat poklad později zpět.

Nález představuje osobní bohatství, které bylo pravděpodobně nahromaděno v průběhu několika let a možná představovalo krátkodobé úspory.

Datum uložení posledního nálezu lze vzhledem k obsahu mincí poměrně přesně datovat do doby kolem roku 1030 n. l.

Jedná se o pozdější období ukládání pokladů z drahých kovů v době vikinské, neboť tato praxe trvala ve skutečnosti jen dalších přibližně čtyřicet let. Přičemž nejstarší poklady se datují do roku 990 n. l.

Poklad bude nejprve vystaven v nové vikinské galerii v Manském muzeu. Až poté poputuje z ostrova k posouzení do Výboru pro oceňování pokladů. Nezávislého výboru, který zasedá v Britském muzeu a poskytuje poradenství v oblasti starožitností.

Zdroje:

www.smithsonianmag.com

news.artnet.com

www.livescience.com