Příjemné překvapení

Aniž by kopal, muž ze Svitavska našel 227 starých mincí zcela náhodou na louce rozryté zvěří. Bylo to 8. července roku 2020 a svůj nález téhož dne oznámil archeologickému oddělení Regionálního muzea v Litomyšli. Na místo nálezu se bez prodlení odebrali odborní pracovníci muzea. S detektory kovů pak objevili další dvě lokality s velkým počtem mincí. Do dvou keramických nádob si kdysi někdo ukryl celkem 7 099 zlatých a stříbrných mincí z různých století.

Skutečný poklad

Nejstarší mince objeveného pokladu pochází z let 1431-1434 a jde o půlgroš Vladislava II. Jagella. Nejmladší jsou z roku 1671. Většina z nich je z období od konce 16. století do 60. let 17. století. Předpokládá se proto, že si je do země zřejmě ukryl obchodník v 2. pol. 17. století.

Všechny mince jsou historicky nesmírně cenné, ale největší kupní hodnotu tehdy měly dukáty a tolary, které se obyčejnému člověku jen tak do ruky nedostaly. Ty objevené pocházejí z Itálie, Německa a Nizozemí. Zlatých dukátů je dvanáct, stejně jako půltolarů, stříbrných tolarů je pak šestatřicet.

Převážnou část nalezeného pokladu tvoří drobné mince z českých a rakouských zemí, kterými se běžně platilo. Jen tříkrejcarů (grošů) je 4 447. Jde tak o jeden z největších nálezů u nás za poledních několik desítek let a největší známý a dochovaný poklad z té doby na historickém území Moravy.

Následující video ukazuje nález mincí na louce u obce Vysoká:

Zdroj: Youtube

Vyčísleno v penězích

Nalezený poklad lze vyčíslit nejméně na deset milionů korun. Jak uvedla pro tisk Zuzana Nováková, mluvčí tiskového odboru kraje, v 17. století by si za to tehdejších majitel mohl koupit přibližně 25 tažných koní nebo 70 krav, 280 ovcí či 1 500 hus.

Nálezci z Vysoké náleží ze zákona odměna, která se obvykle vypočítává z hodnoty drahých kovů. V tomto případě se ale zastupitelé Pardubického kraje rozhodli zohlednit i kulturně historickou hodnotu a jako dar dostane 560 tisíc korun, což má sloužit i jako motivace pro případné nálezce.

Tento jedinečný nález zlatých a stříbrných mincí je ve sbírkách Regionálního muzea v Litomyšli.

Zdroje: svitavsky.denik.cz, www.irozhlas.cz