Jaká je historie tohoto pokladu ve džbánu? V jednom ze zchátralých kostelů ve vesnici Obišovce prováděli stavbaři opravy, při nichž pod prkny téměř shnilé podlahy objevili skrytou místnost. Přivolali archeology a zjistili, že našli zapečetěný hliněný džbán. Když z hrdla nádoby strhli pečeť, padaly odtud mince ve stříbrném dešti. Zdá se, že poklad v témže kostele ukryl před více než 300 lety během občanské války slepý polský kněz. Vybral si toto místo proto, že kostel v malé obci s třemi sty obyvateli byl po staletí centrem vzrušujících historických událostí.

Na dokument o Orbišovcích se podívejte v tomto slovenském dokumentu:

Zdroj: Youtube

Kostel coby dějiště povstání a nepokojů

Po nalezení pokladu začali po jeho minulosti pátrat historici, kteří se domnívají, že mince pocházejí z přelomu 17. a 18. století. Všechny kostely uchovávají staré dokumenty a historické záznamy, badatelům se podařilo zjistit historii džbánu velmi rychle.

Odborníci z Archeologické společnosti Triglav analyzovali a studovali staré archivy a zkoumali samotné mince. Myslí si, že poklad ukryl kněz tohoto kostela během občanské války v regionu, takže mince byly dary farníků.

Ač je vesnice velmi malá, stala se epicentrem zajímavých historických událostí. V 80. letech 16. století zde došlo k povstání, pojmenovanému "povstání Thokoly" nebo "povstání Kuruců".

Kurucké povstání

Povstání začali maďarští uprchlíci, kteří vystupovali proti Habsburkům a přicházeli z různých míst na území tehdejší Osmanské říše. Přestože bylo jejich povstání potlačeno v roce 1687, brzy po něm vypukla v regionu občanská válka.

Sedláci bojovali proti Uhrům přesně v době, kdy měl podle církevních dokumentů kostel v Obišovcích na starosti polský kněz. Ten byl slepý na jedno oko. Ale co neměl ve zdraví, dávali mu farníci. Ti byli velmi štědří, protože jejich dary byly shledány archeology jako velmi hodnotné. Během občanské války byl kněz zraněn a utekl, ale schovaný poklad na místě nechal.

Válka kostel téměř zničila a na jeho místě byla v polovině 19. století postavena nová budova. Tehdy ale nebylo přikročeno k celkové rekonstrukci, takže poklad zůstal skryt až dodnes.

Zdroje: afrinik.com, www.foxnews.com, www.news.com.au