www.dropbox.com, www.livescience.com, www.theguardian.com

Ihned po objevu informovali šťastní nálezci odborníky z Britského muzea, kteří provozují program Portable Antiquities Scheme, s cílem podporovat veřejnost v hledání pokladů. Ti potvrdili, že dohromady 64 mincí pochází z doby vlády Eduarda IV., Eduarda V., Richarda III., Jindřicha VII. a Jindřicha VIII.

Tři mince z doby protestantského panovníka a milovníka žen Jindřicha VIII. se navíc pyšní zvláštností, kterou odborníci zatím neviděli. Jsou na nich iniciály tří jeho manželek - Kateřiny Aragonské, Anny Boleynové a Jane Seymourové.

Zlatý poklad z Anglie

Podle kurátora středověkých a raně novověkých mincí Barrieho Cooka jde o anomálii. „Umístit iniciály manželek na peníze je zvláštní rozhodnutí. Zatím netušíme, proč to udělal. Navíc, když jsme zatím neobjevili žádné podobné artefakty, na nichž by figurovaly jména jeho zbývající tři choti.”

Jindřich VIII. Tudor se proslavil hlavně tím, že dvě ze svých šesti žen nechal popravit, aby se mohl oženit se svými milenkami. S Kateřinou Aragonskou se rozvedl v roce 1533, poté, co se jim nepodařilo zplodit syna. Manželství s Annou, které vedlo k rozchodu s katolickou církví, bylo ukončeno 19. května 1536 její popravou. Jane Seymourová se sice vyhnula odluce nebo popravě, zemřela ale kvůli poporodním komplikacím v roce 1537. „Ražba mincí se tak musela poměrně pravidelně měnit,” podotýká Cook.

Odborník z muzea Ashmolean John Naylor předpokládá, že poklad byl ukryt bohatým obchodníkem nebo členem duchovenstva kolem roku 1540. „Na přelomu 30. a 40. let 16. století došlo k rozpuštění klášterů, což vedlo k tomu, že vysoce postavení kněží se snažili své bohatství utajit v naději, že ho nebudou muset odevzdat králi,” vysvětluje. 

Více pokladů díky pandemii

Hodnota zlatého dědictví se odhaduje na přibližně 380 tisíc korun. Podle programu Portable Antiquities Scheme je ale jen jedním z více než 47 000 artefaktů zdokumentovaných v roce 2020, přičemž 6 251 bylo hlášeno během britského lockdownu.

Zdroj: Youtube

„Lidé více trávili čas na svých zahradách, což mělo za následek zcela neočekávané archeologické objevy,” říká registrátor pokladů v muzeu Ian Richardson.