Vědci našli zlatý poklad křížových výprav. Jeho majitele potkal strašný konec

Natálie Borůvková | 30. 8. 2022

Archeologové objevili ve starověkém izraelském přístavním městě Caesarea zlatý poklad křížových výprav. Našli sbírku zlatých mincí, které byly pravděpodobně ukryty před 900 lety. Jejich majitele potkal strašný konec.

Ve městě Caesarea na pobřeží Středozemního moře v Izraeli se nachází velký římský amfiteátr a také historický přístav. Pro archeology je to zajímavé místo z hlediska nálezu mnoha cenných historických pokladů.

Vědci našli zlatý poklad křížových výprav

Vzácná skrýš byla nalezena - spolu s jednou zlatou náušnicí - v bronzovém hrnci mezi kameny v boku studny.

Během rozsáhlých archeologických prací v Caesareji, které prováděl Izraelský úřad pro památky a které sponzorovala nadace The Edmond de Rothschild Foundation IL, archeologové objevili 18 fatimidských dinárů.

Byly známy již z předchozích vykopávek v této oblasti. Šlo totiž o standardní měnu té doby. Vědcům se podařilo objevit také poměrně vzácnou skupinu šesti byzantských císařských zlatých mincí. Ty patřily do období vlády byzantského císaře Michaela VII Doukase.

Zdá se, že zásobu 24 mincí ukryl někdo, kdo doufal, že ji jednou získá zpět. Ke své smůle se však již nevrátil. Archeologové se domnívají, že majitel nalezených mincí mohl zemřít v době, kdy bylo město a jeho obyvatelé roku 1101 zmasakrováni křižáckým vojskem.

Jeho majitele potkal strašný konec

Mince z 11. století byly nalezeny mezi dvěma kameny ve studni v domě ve čtvrti z období Abbásovců a Fátimovců.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

"Schránka je němým svědectvím jedné z nejdramatičtějších událostí v dějinách Cesareje: násilného dobytí města křižáky," uvedli archeologové z Izraelského úřadu pro památky.

Dodali, že podle písemných pramenů byla většina obyvatel Cesareje zmasakrována vojskem Baldwina I., který vládl křižáckému království v Jeruzalémě v letech 1100 až 1118.

"Lze předpokládat, že majitel pokladu a jeho rodina také zahynuli při masakru nebo byli prodáni do otroctví, a proto nemohli získat své zlato zpět," uvedli vedoucí vykopávek, doktor Peter Gendelman a Mohammed Hatar.

Hledač kovů našel vzácný poklad. Objasnil zmizení slavné pirátské lodi
Magazín

Hledač kovů našel vzácný poklad. Objasnil zmizení slavné pirátské lodi

Nejnovější nález byl učiněn v blízkosti místa, kde se nacházely další dva poklady ze stejného období - hrnec zlatých a stříbrných šperků nalezený v 60. letech 20. století a soubor bronzových nádob nalezený v 90. letech 20. století.

Tyto poklady jsou v současné době vystaveny v Izraelském muzeu v Jeruzalémě.

Zdroje:

www.messagetoeagle.com

www.archaeology.wiki

www.timesofisrael.com

Tagy Caesarea Izrael Jeruzalém křížové výpravy mince Středozemní moře