Večer zamířil do hospody, kde se ostatním pochlubil, že na Oak Islandu našel skvělé místo na stavbu domu. Jediným problémem je hluboká puklina v zemi. Od vedlejšího stolu ho sledoval starý muž. „Od jednoho umírajícího námořníka jsem slyšel příběh,” řekl a napil se piva. 

„Jeho otec sloužil u kapitána Kidda. Jedné noci na ně zaútočila armáda. Snažili se uniknout, ale nepřátelé je doháněli. Kapitán se proto rozhodl, že zakotví u nejbližšího ostrova, ukryje tam část ukradených peněz a jakmile bude vzduch čistý, vyzvedne je. Jenže se nevrátil. Ani on, ani jeho muži,” vypravěč se rozkašlal. „Ten poklad prý zakopali někde v zátoce Mahone Bay. Nikdo ho však ještě nenašel.”

Daniel McGinnis sledoval vzdalující se staříkova záda. „Poklad kapitána Kidda! To si dělal legraci?” obrátil se na své kamarády. Ti vypadali stejně překvapeně jako on. Dohodli se, že ráno se na ostrov vrátí a vezmou s sebou i nářadí. Byli prvními, kteří podlehli legendě o ukrytém zlatu. Psal se rok 1799.

Poklad na ostrově Oak

Farmář s přáteli žádné peníze nenašel. Objevili pouze dřevěné trámy, stopy po nástrojích a podivné značky. Kopali do hloubky devíti metrů. Pak svou honbu za pokladem vzdali. O tři roky později je nahradila skupina známá jako Onslow Compan, jež se o mýtickém zlatě kapitána Kidda dozvěděla z místních novin. V hloubce 27 metrů našli vrstvy dřevěného uhlí, kokosových vláken a tmelu a kamennou tabulku, na níž byly záhadné symboly. Dál se kopáči nedostali. Jámu zaplavila voda.

Podobný osud potkal další nadšence, kteří se na ostrov sjížděli. Byli vybaveni čerpadly, moderním nářadím i značnou finanční podporou. Jejich úsilí ale bylo marné. Podmáčená hlína během sekund pohltila několikatýdenní práci. Když na podzim roku 1861 praskl z neznámých příčin kotel čerpadla a exploze zabila jednoho z dělníků, začalo se šeptat, že je místo prokleté.

K druhému úmrtí došlo 26. března 1897, k dalším čtyřem v roce 1959. Na otravu sirovodíkem podlehl Robert Restall, jeho 18 letý syn, pracovní partner Karle Graeser a dělník Cyril Hiltz. I přesto, že hledání stále pokračuje, k další tragédii naštěstí nedošlo. Proto vznikla fáma, že bohatství bude objeveno až zemře sedmý muž.

Záhadný poklad

Hledači během staletí našli část zlatého řetězu, kovové fragmenty, porcelánové střepy, velké truhly a dokonce i ostatky lidského těla. Začaly se tak šířit různé teorie, co všechno může jáma skrývat. Podle různých historiků ji mohli vykopat francouzští armádní inženýři, již v ní po porážce v sedmileté válce skryli majetek z pevnosti Louisbourg. Může prý obsahovat i šperky Marie Antoinetty nebo rukopisy Williama Shakespeara.

Zdroj: Youtube

Badatel Pettr Amundsen si zase myslí, že šachtu i další tunely vybudovali templářští rytíři a ukryli zde archu úmluvy a Svatý grál. Autor Joy Steele má střízlivější názor. Podle něj je jáma obyčejnou pecí na dehet. 

Zdroj:

www.en.wikipedia.org, www.menshealth.com, www.cs.wikipedia.org/wiki/Oak_Island