Farmář hledal na poli ztracené kladivo a našel zlatý poklad z doby Říma

Elena Velímská | 5. 9. 2022

Kdyby byl anglický farmář z vesničky Hoxne  na své věci opatrný, bylo by dnes Britské muzeum ochuzeno o jednu významnou a vzácnou sbírku – a v anglických dějinách by chybělo pár odstavců jedné kapitoly. Ale on ztratil kladivo. A díky jeho ztracenému nástroji byl objeven cenný římský poklad.

Příběh o kladívku

Kdysi před třiceti lety pan E. Lawes odešel do důchodu. Nejspíš proto, aby se nenudil, dostal jako dárek detektor kovu. Farmář z vesničky Hoxne v Suffolku ho proto požádal, aby mu pomohl najít kladivo, které ztratil na poli. Lawes vybaven detektorem ho dne 16. listopadu 1992 vyráží hledat. Detektor zachytí v zemi silný signál. Lawes začíná kopat a vzápětí země vydává hromady zlatých mincí a stříbrných lžiček. Hledač kladívka prozřetelně přestane, uvědomí farmáře, policisty a archeology z blízkého Suffolku. Ti se tam vypraví a tak začíná další neuvěřitelný příběh.

Nepovedená loupež skončila objevem starověkého hřbitova obětovaných dětí
Cestování

Nepovedená loupež skončila objevem starověkého hřbitova obětovaných dětí

Ohromení archeologové

Na místo Lawesova nálezu dorazí tým archeologů pod vedením J. Plouvierové. Poklad z pole vyjmou i se zeminou, aby mohly být předměty „odkryty“ na odborném pracovišti. Po odstranění hlíny se v rukou archeologů ocitne 30 kilo zlatých a stříbrných předmětů. I díky „… jedinečnému způsobu, jakým byl vykopán, na rozdíl od jiných nálezů, které farmáři „vyorali“, je to neocenitelný poklad,“ řekla k nálezu R. Wilkinsonová, kurátorka římsko-britské sbírky Britského muzea. Největší římský poklad nalezený ve Velké Británii obsahuje 15 234 zlatých, stříbrných a bronzových mincí, přes dvě stovky zlatých předmětů a desítky stříbrných lžic. To vše nesmírné ceny.

Poklad jako z pohádky

Majitelé své předměty v Hoxne velmi pečlivě uložili. Některé obalili slámou, jiné ukryli ve schránkách vystlaných zvířecí kůží. Kromě, pro nás zcela obyčejných předmětů, jako hřebíky, panty, zámky a dále úlomky dřeva, kostí a slonoviny, byla nalezena vzácná tzv. pepřenka císařovny. Je to stříbrná nádoba ve tvaru urozené ženy s neuvěřitelně propracovanými detaily postavy, účesu, oděvu a ozdob. V ruce drží svitek, což má navodit představu vzdělanosti. Mezi nalezenými osobními předměty byly šperky. Na jednom ze zlatých náramků je v latině vyryto věnování, což bylo přeloženo jako „Užij si ho ve štěstí, Juliano.“ Na jiných předmětech je jméno Aurelius Ursicinus. Byl nalezen i zlatý řetízek pro dospívající dívku a prsteny. Archeologové se proto domnívají, že si v době nepokojů své cennosti schovala bohatá římská rodina. Zda je však Juliana žena vyobrazená na pepřence a proč si je nikdy rodina nevyzvedla, badatelé asi nikdy nevybádají. Přesto předměty promlouvají.

Zdroj: Youtube

Poklad oknem do minulosti

Během více než dvou desítek let výzkumů hoxneský poklad poskytoval badatelům i pohled do britské historie jednoho z nejbouřlivějších období země. V 1. desetiletí roku 400, když Římané stáhli z Británie vojáky, aby bránili svá území v Evropě, přestala být země římskou provincií. Lid sužovaly nájezdy barbarů. Obyvatelé před nimi své cennosti schovávali, aby nezůstali s holýma ruka, až zlá doba pomine. Svědčí o tom i nálezy jiných pokladů, ale především pečlivost s jakou byly ukryty. Nebyly to jen narychlo zakopané peníze. Poklad z Hoxne archeologové datovali dle nápisů a obrazu panovníka na mincích do doby po roce 407. Hoxneský poklad zcela jistě pochází z této chaotické doby. Byl zakopán nejpozději v roce 450 n. l. Většina nálezů z tohoto období jsou pouze mince. Ten „kladívkový“ je však největší a nejvýznamnější a ukazuje život římsko-britských obyvatel, především bohatých rodin.

Pan Lawes za svůj nález a za to, že zachoval „neporušené“ naleziště pro archeology obdržel 1,75 milionů liber. Podělil se o ně s farmářem. A kladívko? To se našlo a je vystaveno v Britském muzeu spolu se vzácným pokladem.

Pod Londýnem se nachází obrovské podzemní město. Podívejte se, jak vypadá
Cestování

Pod Londýnem se nachází obrovské podzemní město. Podívejte se, jak vypadá

Zdroje: www.ancient-origins.net, archaeology-world.com, www.smithsonianmag.com

Tagy Britské muzeum Evropa kladívko mince rodina Řím Suffolk Velká Británie