Saddle Ridge Hoard, Kalifornie. Únor roku 2013. Mary a John, čtyřicetiletí manželé se sešli po práci domů, dali si svačinu, kávu a vydali se vyvenčit svého psa. Tak jako každý den, i dnes zamířili po úzké stezce směrem ke starému stromu. Všude bylo mokro. Tenké pramínky vody vymlely v hlíně úzké strouhy. 

Žena opatrně našlapovala a sledovala cestu před sebou. Náhle si všimla zrezivělého předmětu. „Koukej, Johne, plechovka,” ukázala na ni. „Nech ji tam ležet, však se rozpadne,” odpověděl její muž a pokračoval dál. Mary ale byla zvědavá. Našla klacek a snažila se nádobu vyprostit. Její manžel si povzdechl a šel jí pomoci. Když kovový artefakt vykopali, překvapilo je, jak je těžký. „Asi v ní bude nějaká olověná barva,” spekulovali a obrátili se k domovu.

Kovové penízky

Byli těsně před domem, když víko plechovky prasklo. Uvnitř se něco zalesklo. „To snad není možné,” Mary vykulila oči a položila nádobu na zem. John z dílny přinesl kleště. Odlomení uzávěru trvalo jen chvíli. Pak manželé obsah předmětu vysypali. Před jejich očima se objevila hromádka zlatých mincí.

Pár se na sebe s úžasem podíval. Rychle penízky posbírali a ukryli v kuchyni. Poté si vzali krumpáč a lopatu a vrátili se ke stromu s nadějí, že najdou další poklad. Měli úspěch. Další plechovka ležela jen metr od původního místa nálezu. Následující dny uběhly jako ve snu. Když manželé dorazili z práce domů, zamířili na louku. Pomocí detektoru kovů nakonec objevili osm nádob naplněných 1427 zlatými mincemi z let 1847 až 1894.

Otázkou bylo co dál. Mary a John si potřebovali promyslet, jak s cennostmi naloží. Uložili je zatím do mrazícího boxu a ten ukryli pod hromadu dřeva. Následně se rozhodli, že kontaktují numismatickou firmu. „Tato rodina doslova našla hrnec zlata na konci duhy,” směje se expert na staré mince Donald Kagin, který šťastné nálezce zastupuje. Ukázalo se, že jde o největší zlatý poklad, jenž kdy byl na území USA vykopán. 

Největší zlatý poklad USA

Po ověření se ukázalo, že většina mincí nebyla vůbec o oběhu a byly vyraženy v San Francisku. Jejich nominální hodnota byla odhadnuta na přibližně 28 000 $. Odborníci si ale myslí, že celkově by mohly vynést více než 10 milionů dolarů. 

Původ pokladu je záhadou. Někteří si myslí, že by mohlo jít o peníze, jež v roce 1901 ukradl Walter Dimmick z mincovny v San Francisku. Další teorie hovoří o tom, že zlato pohřbil slavný americký psanec a lupič Jesse James nebo tzv. džentlmenský bandita Black Barr. Objevila se také hypotéza, že poklad ukryli rytíři Zlatého kruhu, aby mohli financovat druhou občanskou válku. 

Zdroj: Youtube

Mary a John, kteří se rozhodli zůstat v anonymitě a místo nálezu utajit před veřejností, navíc zjistili, že k pokladu vedly dvě indicie. Jednou z nich byla plechovka zavěšená na starém stromě, již rostlina za více než století obrostla. Před nálezem si manželé mysleli, že sloužila jako váza a označovala hrob. Druhou nápovědou byla podivně tvarovaná skála. Střed pokladnice se nacházel deset kroků od ní, směrem k Polárce.

Zdroje: www.saddleridgehoard.com, www.en.wikipedia.org, www.independent.co.uk