Poklad byl objeven na poli u vesnice Hammerwich nedaleko Lichfieldu v hrabství Staffordshire. Obsahuje téměř 4 600 předmětů a zlomků.

Invalidní důchodce zkusil štěstí s detektorem kovů

Artefakty ve stafordshirském pokladu dohromady představují téměř 4 kilogramy zlata, 1,7 kilogramu stříbra a tisíce granátů. Ve Velké Británii ani v Evropě neexistuje nic srovnatelného, co se týče obsahu a množství.

Stafordšírský poklad se skládá převážně z mužské válečné výstroje. Až 80 % předmětů tvoří ozdobné kování z rukojetí zbraní nebo z jejich pochev.

Zlaté předměty převažují nad stříbrnými a mnohé ze stříbrných předmětů byly původně pozlacené.

Většina nalezených předmětů je vysoce zdobená.

Výzkum odhalil, že až třetina fragmentů stafordshirského pokladu pochází z přilby s velmi vysokým statusem. Objevil ho invalidní důchodce, který zkusil štěstí s detektorem kovů. To, co objevil, však ani sám nejspíš nečekal.

Objevil něco neskutečného

Nález nevyčíslitelné hodnoty obsahuje také přilby z tohoto období. Jsou neuvěřitelně vzácné. Díky detailům a odvážnému, hřebenovému designu je pravděpodobné, že přilba ze stafordshirského pokladu měla významného majitele.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Kdo poklad zakopal, zůstává zatím velkou neznámou.

Ovšem ti, jichž se poklad týkal před jeho zakopáním, patřili jistě mezi významné jedince. Původně předměty totiž nosili elitní válečníci, nejvyšší vrstvy anglosaské společnosti. Některé z největších, nejvýraznějších předmětů patřily pravděpodobně králům nebo knížecím postavám a jejich vyšším křesťanským duchovním.

Předměty byly vyrobeny zručnými řemeslníky a je pravděpodobné, že ti se podíleli i na jejich demontáži. Existují důkazy, že předměty byly rozebrány pomocí typů nástrojů, které by použil kovolitec.

Jedná se o vzácné předměty. Většina lidí v anglosaské společnosti by k nim nikdy neměla přístup. Nález však představuje velké množství těchto vzácných předmětů a jejich styl naznačuje, že byly vyrobeny na různých místech v průběhu dlouhého časového období. Ať už tedy byli lidé, kteří poklad shromáždili a nakonec uložili, kdokoli, měli k těmto cenným předmětům privilegovaný nebo neobvyklý přístup. To naznačuje, že pohřbení pokladu bylo mimořádnou událostí.

Zdroje:

www.theguardian.com

www.stokemuseums.org.uk

en.wikipedia.org