Středověká zbraň se stala jedním ze stovky artefaktů, které milovník historie, spolu se svým kamarádem a investorem Carlem Cooksonem, během deseti let sehnal za účelem poskládat bájný templářský poklad, jenž měl být objevený v 60. letech 20. století v bývalé templářské pevnosti Convento de Cristo v Portugalsku.

„Říkalo se o něm, že jednotlivé předměty byly prodané sběratelům po celém světě. Byl proto považovaný za dávno ztracený,” říká White. „S tím jsem se odmítl smířit. Proto jsem se rozhodl, že ho vypátrám.”

Templářský poklad

Řád templářů je dodnes jedním z nejzáhadnějších křesťanských rytířských organizací v dějinách. Během dvou století získal ohromné bohatství, které mu záviděli i evropští panovníci. Už za jeho existence se proto šeptalo, že tak rychle nabytá moc je dílem ďábla, jehož členové uctívají během tajných obřadů.

Ať šlo o pomluvu nebo ne, byla jedním z prostředků, jak řád zničit. K tomu došlo v roce 1307, kdy francouzský král Filip IV. Sličný nařídil, aby byli jeho členové pozatýkání. Kdo mohl, snažil se uprchnout a zachránit tak nejen holý život, ale také nashromážděné bohatství. Podle legend směřovaly kroky přeživších do Portugalska.

„Templáři byli spojovaní s kacířstvím. To, co nemělo nějakou prokazatelnou hodnotu bylo zničeno. Proto je ta hrstka předmětů, která se z jejich dob dochovala, tak vzácná,” říká Hamilton White. „Když odhalíme, jak byly vyrobené a k čemu se používaly, poskytne nám to jedinečný pohled do světa tohoto řádu. Můžeme přepisovat historii.”

Honba za pokladem

O to se sběratel již snaží. Například obsidiánový kalich, jehož výroba prý trvala sedm tisíc hodin, je podle něj kopií slavného svatého grálu, ze kterého měl Ježíš pít při poslední večeři, a do něhož prý Josef Arimatijský zachytil trochu Spasitelovy krve. V jeho sbírce je také relikviář s obrazy Krista, Panny Marie a svatého Jiří. „Podivné na nich je, že Jiří je oblečený do templářského roucha a Mesiáš je na zadní straně krabičky,” říká. 

Zdroj: Youtube

Zda se Hamiltonu Whitovi opravdu podařilo získat templářský poklad, není ještě zcela jisté. Už nyní je ale o předměty obrovský zájem. Hodnota sbírky prý dosahuje tří miliard korun. 

Zdroje: www.mirror.co.uk, www.archmdmag.com, www.history.co.uk, www.cs.wikipedia.org