Štěstí amatéra

Když se v polovině zimy vydal amatérský detektorář kovů David Whelan spolu se svým synem Andrewem na jedno z místních polí, neměl sebemenší tušení, jaký poklad se mu nakonec podaří najít. 

Oba muži došli na pusté pole, které se chystalo na jarní setbu a jejich detektor náhle zapípal. Byly to úlomky olověného kovu, o kterých si detektoráři mysleli, že jsou zbytky zrezivělého bicyklu. 

Když se však podívali blíž, pod úlomky kovu objevili starou nádobu se spoustou mincí a stříbrných kousků. Muži opatrně nádobu vyzdvihli ze země a v takřka neporušeném stavu se ji rozhodli zanést místním úřadům. 

Úřady si povolaly na pomoci specialisty. Archeologům trvalo jen krátce, aby určili, že to, co otec a syn vykopali na jednom z místních polí, je starý vikinský poklad. 

Celý Yorkshire náhled ožil. Díky nalezenému pokladu z dob dávno minulých jsme totiž podle vědců zas o kus blíž poznání, kdo Vikingové byli a jakým způsobem života žili. 

Víkinský poklad

Hrnec zakopaný v poli v Yorkshiru, který obsahoval velké množství mincí, je starý přibližně 1000 let. Obsahuje artefakty ze zlata a stříbra a s velkou pravděpodobností došlo k jeho uloupení. Pak zůstal na dlouhé roky nezvěstný. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Až do chvíle, než se otec a syn Whelanovi rozhodli, že si jedno lednové odpoledne zpříjemní svým koníčkem. Objevili poklad, o kterém se jim ani nesnilo. 

Nutno podotknout, že jde o mimořádně vzácný nález. Obsahuje na 600 mincí z různých koutů světa, spoustu dalších artefaktů jako jsou prsteny, ozdoby či brože. Vzácný je také hrnec, v němž byl poklad dlouhou dobu uschovaný. Ten je sám vyrobený ze zlata a stříbra. 

Nález je úžasnou připomínkou tradiční společnosti Vikingů, kteří jsou známí jako krutí a obávaní bojovníci. Poklad je nyní uložený v Britském muzeu a kochat se jím mohou všichni, kdo sem zavítají. 

„Poklad mohl být uloupený nebo darovaný jako nechtěná daň, aby přesvědčil nájezdníky, aby šli rabovat jinam. Velmi podobný, pravděpodobně vyrobený stejným řemeslníkem, byl před více než sto lety nalezen v Lancashiru," uvedl Barry Ager, odborník z Britského muzea.

Nalezený poklad svědčí o tom, že Vikingové putovali na svých lodích do všech koutů světa a díky svým bojům nashromáždili bohatství obrovské hodnoty. 

Zdroje: www.reuters.com, en.wikipedia.org, www.bbc.com