Za překvapivým objevem v roce 1972 stál bagrista, kterému se povedlo z pole vyrýt kousek oprýskaného kovu, když se podílel na stavbě továrny na výrobu cínu. Tehdy dvaadvacetiletý bagrista Rajocho Marinov vykopal několik artefaktů. Dal je do krabice od bot a vzal si je domů. Pak se mu ale jeho čin rozležel a o svůj objev se podělil s místními archeology.

Vůbec netušil, že stojí na prahu děsivého objevu za miliardy. Pomocí radiokarbonového datování byly zdejší hroby z doby měděné datovány do období 4 560 až 4 450 let před naším letopočtem.

Varnské pohřebiště vydalo své tajemství

Překvapivý objev na tomto starobylém pohřebišti vrhl nové světlo na vyspělou společnost, která zde kdysi před více než 6 500 lety prosperovala.

Varnská nekropole je mezinárodně považována za jednu z nejvýznamnějších prehistorických archeologických lokalit na světě. Datuje se do doby chalkolitové (měděné) varnské kultury, která zde působila asi před 6 000 až 6 500 lety.

Video můžete zhlédnout zde:

Zdroj: Youtube

Vyspělost civilizace archeology překvapila

Nález cenných a propracovaných zlatých artefaktů podnítil zvědavost ohledně záhadného zmizení těchto tajemných kultur a toho, co mohlo být příčinou jejich zániku. Varnská kultura v oblasti vzkvétala v období neolitu a chalkolitu a pokrývala oblast v dnešním Bulharsku a na zbytku Balkánu, v dolním Podunají a na západním pobřeží Černého moře. Podle některých vědců se tato pravěká civilizace jmenovala "stará Evropa". Tato kultura požívala místo platidel mušle středomořského měkkýše Spondyla, které byly nalezeny i na dalších nekropolích.

Při vykopávkách vedených bulharským archeologem Ivanem Ivanovem byl v roce 1972 na varnské nekropoli objeven ohromující poklad zlatých artefaktů. Ze všech hrobů se ale jeden výrazně lišil. V hrobce číslo 43 byly nalezeny pečlivě zpracované a nádherně zdobené artefakty - šperky, obřadní předměty a složité měděné a stříbrné ozdoby. Tato pozoruhodná sbírka nejen ukázala vynikající řemeslnou zručnost chalkolitického lidu, ale nabídla také pohled na jeho společenskou hierarchii, náboženskou víru a obchodní sítě.

Hrobka pravděpodobně patřila významně postavenému muži.¨

Vyspělé společnosti varnské nekropole

Varnská nekropole z pátého tisíciletí před naším letopočtem je dokladem vyspělé civilizace, která měla dobře zavedené metalurgické techniky a propracované umělecké dovednosti. Množství zlata nalezeného na nekropoli svědčí o existenci vysoce stratifikované společnosti s odlišnými společenskými třídami. Celkem zde byly nalezeny neuvěřitelné 3 tisíce artefaktů, rozdělené do 28 různých typů o celkové hmotnosti 6,5 kilogramu.

Pečlivé pohřbívání jedinců ozdobených těmito vzácnými artefakty naznačuje, že varnská elita měla značnou moc a vliv.

Co se našlo v hrobce 43?

Hrobka 43 byla výrazně nejbohatší. Byla vykopána roku 1974 v centrální části varnské nekropole. V ní byly nalezeny ostatky muže vysokého asi 1,75 metru a více než 1,5 kilogramu zlatých předmětů. Meziu nimi bylo 10 velkých aplikací, velké množství prstenů, dva náhrdelníky, řetízky, podivný zlatý falus, zlaté lučíkové ozdoby, kamenná sekera a měděná sekera se zlatem. Jednalo se zřejmě o hrobku krále nebo vládce.

I ostatní hrobky skrývaly velké poklady. Druhá nejbohatší byla hrobka 36, symbolický hrob z více než 850 zlatými předměty.

Navzdory desetiletím vykopávek a výzkumů zůstává mnoho otázek o chalkolitických společnostech ve Varně nezodpovězeno. Význam zlatých artefaktů a jejich symbolická hodnota, konkrétní příčiny kolapsu a konečný osud chalkolitických lidí odborníkům stále unikají. Navíc ne celá nekropole byla prozkoumána…

Zdroje:

earthlymission.com, www.smithsonianmag.com, www.thearchaeologist.org, en.wikipedia.org/wiki/Varna_Necropolis