Pokusy na homosexuálech v Německu s koncentračními tábory neskončily

Nataša Slánská | 7. 4. 2020
Památník homosexuálních obětí nacismu v Amsterdamu ve tvaru růžového trojúhelníku
Tisíce homosexuálů za války zahynulo v koncentračních táborech.
Koncentrační tábor Buchenwald

V nacistickém Německu byla homosexualita trestným činem, za který byli muži posíláni do koncentračních táborů. Aby bylo jasně vidět, čím se "provinili", museli na hrudi nosit růžový trojúhelník. Ti, kdo jako zázrakem věznění přežili, se po válce nedočkali žádného odškodnění.

Počátkem 20. století se západní lékaři a psychologové začali přiklánět k názoru, že homosexualita není stavem psychické oslabenosti ani vývojovou abnormalitou, jak ji v roce 1883 klasifikoval Emil Kraepelin. Společnost se stávala vůči vztahům mezi jedinci stejného pohlaví tolerantnější, vznikaly i spolky, které otevřeně volaly po zrušení trestů za homosexualitu.

S příchodem nacismu byly tyto snahy tvrdě potlačeny. Režim vnímal homosexuály jako zdegenerované jedince, kteří měli být podrobeni kastraci nebo rovnou eutanazii. Desítky tisíc gayů skončily v koncentračních táborech, kde se staly terčem šikany a posměchu ze strany dozorců. Odlišeni pomocí růžového trojúhelníku, homosexuálové se nesměli bavit s "normálně" orientovanými vězni a museli spát s rozsvícenými světly a rukama položenýma na pokrývce.

V roce 1944 v Buchenwaldu působil dánský lékař Carl Vaernet, který se pokoušel homosexualitu vyléčit. Z řad vězněných gayů si vybíral desítky jedinců, jimž vpichoval do varlat různé dávky umělých hormonů. Jeho experimenty vyvrcholily transplantacemi žláz, při nichž několik vězňů zemřelo v důsledku infekce.

Po osvobození se v případě homosexuálů bohužel žádná spravedlnost nekonala; Carl Vaernet se vymluvil na srdeční slabost a nebyl nikdy odsouzen. Později utekl do Jižní Ameriky, kde žil do své smrti v roce 1965.

Homosexuálové čelili represím i po válce, a to nejen v komunistickém východním bloku. Také Západní Německo je zcela vyloučilo z veřejné paměti a odškodnění. Stále přitom převládal názor, že orientace na stejné pohlaví je nemoc, která se dá teoreticky vyléčit - ať už hormony, nebo psychoterapií. A přestože Německo v roce 2001 povolilo gayům uzavírat registrované partnerství, na některých klinikách probíhaly pokusy o léčbu homosexuality až do roku 2019, kdy byly zákonem konečně zcela zakázány.

Tagy Emil Kraepelin homosexualita Jižní Amerika koncentrační tábor Koncentrační tábor Buchenwald Německo