Pol Pot: Paranoidní vůdce nechal obyvatelstvo zabíjet motykami a trhat šelmami

Libuše Burger | 3. 7. 2019
Pol Pot vede Rudé Khméry do akce
Oddaní vojáci se často rekrutovali z řad dětí
Pol Pot po útěku do džungle

Na počátku 70. let měla Kambodža sedm milionů obyvatel. V letech 1975–1979 2 až tři milony z nich zemřely. Kdo nebyl přímo popraven, stal se obětí hladomoru či vyčerpání v pracovních táborech. Genocidu na vlastním národě, která nemá ve světových dějinách obdoby, zosnoval diktátor Pol Pot s Rudými Khméry.

Hladomor v Kombodži: Co jedli lidé v době Pol Potovy krutovlády
Magazín

Hladomor v Kombodži: Co jedli lidé v době Pol Potovy krutovlády

Pol Pot věřil v komunismus a agrární společnost. Zároveň věřil, že své představy musí v zemi prosadit za jakoukoli cenu a jakýmkoli způsobem. Svou krutovládu zahájil tím, že všechny obyvatele z měst vysídlil do vesnických gulagů, kde museli společně pracovat 12 až 16 hodin denně, společně se stravovat a společně navštěvovat politická školení. Ženy byly odděleny od mužů, děti od matek. Rodinní příslušníci se nesměli navzájem stýkat - kdo se o to pokusil, byl zastřelen.

Šmírující nosáč Kilroy: Tajemný přízrak, který k smrti vyděsil Stalina i Hitlera
Magazín

Šmírující nosáč Kilroy: Tajemný přízrak, který k smrti vyděsil Stalina i Hitlera

V komunistické agrární společnosti nebylo místo pro intelektuály. Podle Pol Pota v novém státním zřízení nikdo nepotřeboval učitele ani lékaře, a tak je všechny nechal popravit a na jejich místa dosadil nevzdělané rolníky. V důsledku toho lidé začali umírat na nemoci, které se v 70. letech běžně daly vyléčit. Dětem byly vymývány mozky; stávalo se, že dítě zavraždilo vlastní rodiče v přesvědčení, že zradili režim.

Pol Pot neposílal na smrt jen své otevřené odpůrce, ale doslova každého, kdo měl vzdělání nebo nosil brýle. Spousta nevinných jmen se na listinu smrti dostala na základě výpovědi mučených vězňů. Spolu s odsouzeným musela zemřít rovnou celá jeho rodina včetně novorozenců. Lidé byli odvlékáni na tzv. vražedná pole, kde byli mučeni a následně zastřeleni. Brzy se ale začalo šetřit municí, a tak se forma poprav změnila - odsouzení byli ubiti motykou či bambusovou holí nebo ušlapáni slony, popř. roztrhávat divokými šelmami.

Lámání chodidel čínských dívek: Drastická tradice hraničící s mučením
Magazín

Lámání chodidel čínských dívek: Drastická tradice hraničící s mučením

V zemi přestala fungovat hromadná doprava, zrušila se měna, zavedl se nový kalendář začínající opět rokem nula. Přerušilo se i spojení s okolním světem. Ve výsledku se zhroutila celá ekonomika a Kambodžu ovládl hladomor.

Pol Potovu hrůzovládu ukončila až invaze vietnamských vojsk začátkem roku 1979. Rudí Khmérové se stáhli do džungle a země se pomalu navracela k normálnímu životu. O třech letech zběsilého vraždění se v Kambodži dodnes téměř nemluví; řada z tehdejších vrahů se vymlouvá, že tehdy byli příliš mladí, zmanipulovaní a sami se báli o život. Postupně se včlenili mezi venkovské obyvatelstvo a na masakr se snažili zapomenout. K soudu je nikdy nikdo nepředvolal.

Když se vyšinutý teenager stane vládcem: Elagabalova krutá vtipnost neznala mezí
Magazín

Když se vyšinutý teenager stane vládcem: Elagabalova krutá vtipnost neznala mezí

Potrestán nijak nebyl ani sám Pol Pot. Až do své smrti v roce 1998 žil poklidně v horách a v příležitostných rozhovorech opakoval, že se necítí nijak vinen. Zemřel na selhání srdce, způsobené pravděpodobně předávkováním léky proti malárii.