Na první pohled připomínají malé kopce o délce 150 metrů, výšce dva až tři metry a šířce 6,5 až 10 metrů. Při lepším zkoumání ale zjistíte, že jsou tyto náspy pokryty masivními kamennými bloky, jejichž váha se pohybuje okolo devíti tun. 

Objevují se nejen u vesnic Sarnów a Wietrzychowic na východě Polska, ale také u obce Dolice na severozápadě země. To odborníky překvapilo. Ukazuje se totiž, že jejich autoři ovládali mnohem větší území, než se dříve myslelo a inspirovali se u svých sousedů.

Jehlany v Evropě

„Megality v různých podobách najdeme v Evropě, Asii, Střední Americe a dokonce i v Oceánii. Byly postaveny z různých důvodů a plnily více funkcí,” říká Piotr Papiernik z Muzea archeologie a etnografie v Lodži. „Ty polské byly populární maximálně 500 let. Proto jsou považovány za fenomén.”

Protáhlé konstrukce byly s největší pravděpodobností vybudovány na přelomu 4. a 3. tisíciletí před naším letopočtem členy kultury zvoncovitých pohárů. Jsou tedy starší než slavný Stonehenge a egyptské pyramidy. I přesto byla jejich stavba promyšlená. 

„Prokazují, že dělníci byli organizovaní, měli vysokou úroveň architektonických znalostí a uměli používat jednoduchá zařízení pákového typu,” říká Agnieszka Matuszewska z katedry archeologie Štětínské univerzity. Odborníci odhadují, že na vybudování středně velké mohyly bylo zapotřebí až 600 tun zeminy a přes 200 tun kamenů. Některé z nich vážily 7 až 10 tun. 

Polské pyramidy

Jejich orientace ke světovým stranám zase přikládá význam astronomii a duchovnímu aspektu. Polské pyramidy totiž sloužily jako hrobky náčelníků, panovníků, kněží a významných členů kmene mužského pohlaví.

Zdroj: Youtube

Zajímavostí však je, že nebožtíkova pohřební výbava byla skromná. Nejčastěji obsahovala pouze jeden pazourkový nástroj a část lodě nebo tehdy vzácného vápence. „Projevem zájmu o zesnulého tak byla samotná stavba, což dokazují i zbytky obřadů, nacházející se vrcholcích hrobek,” vysvětluje archeoložka.

Zdroje: www.pl.wikipedia.org, www.torun.wyborcza.pl, www.ancient-origins.net