Dr. Adam Kędzierski a jeho kolegové vykopali ve vesnickém kukuřičném poli keramický hrnec z 12. století, který obsahoval stříbro a zlato. To vše po rozhovoru s místním knězem.

Archeolog uvěřil vyprávění kněze a našel fantastickou věc

Tisíce stříbrných mincí plus slitky, zlaté snubní prsteny a dva náramky. To vše uloženo v plátěných váčcích a košíku. Ten byl následně zapečetěn v nádobě.

Zatímco horní část již neexistuje, keramika a její obsah jsou v krásném stavu. Celkem se zde nachází 6 500 předmětů.

Nádoba, která byla vykopána ve Słuszkowě v Kaliszském okrese, byla "až po okraj naplněna denáry", uvedl doktor Kędzierski.

Mince známé jako "křížové denáry" jsou raženy s vyobrazením velkého kříže a jejich původ lze vysledovat do konce 11. století nebo na začátek 12. století. Do hrnce tak byly zabaleny peníze z celé Evropy.

Snubní prsteny, které byly součástí pokladu, jsou vyrobeny za použití drahých kamenů. Ty byly leštěny půlkrihovým způsobem, tedy metodou, která pro dané století byla typická. Zdobené pak byly zlatými zrnky.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Dr. Kędzierski byl v dané oblasti na služební cestě. O středověké skrýši se však dozvěděl zcela náhodou. Ve skutečnosti totiž zkoumal jiný poklad. A sice rekordní nález z roku 1935, který byl již dávno vykopán. Přesnou polohu pokladu však bylo třeba určit.

Při pátrání narazil na pátera Jana Stachowiaka. Ten se zmínil o jakýchsi zvěstech o jiném pokladu, které slyšel od předválečných hledačů pokladů. Kędzierski těmto řečem uvěřil a za pomoci kněze pak strávil několik dní na tom, aby danou hádanku rozluštil.

Vztahuje se i k Čechám

Místo, kde se sbíhaly tři pozemky, bylo označeno jako "TO" místo. Když se ukázalo, že je to slepá ulička, zavedl je páter Stachowiak na kukuřičné pole poblíž cesty. Tam Kędzierski spolu s páterem objevili hrnec plný zlata.

Na jednom prstenu je nápis v cyrilici: "Pane, kéž pomůžeš své služebnici Marii." Slovanské abecedě. Marie je pak údajně rusínská princezna, patřící do vůbec první polské dynastie Piastovců (930-1370). Právě ta byla švagrovou krále Boleslava III. křivoklátského. Poklad je tak možná i českým dědictvím.

Zdroje:

www.livescience.com

www.tert.am

science-atlas.com