Tito krásní, podivní lidé z Melanésie jsou nejspíš potomky dosud neznámého pravěkého druhu

Natálie Borůvková | 2. 3. 2023

Melanésie je region v jižním Tichomoří. Jedním z jedinečných rysů tamního obyvatelstva jsou přirozeně světlé vlasy. Podívejte se na tyto krásné a podivné lidi. Jsou potomky neznámého druhu.

Blond vlasy jsou vzácnou genetickou vlastností, která se vyskytuje převážně v Evropě a střední Asii. Je způsobena mutací genu MC1R, jež ovlivňuje produkci melaninu, pigmentu, který dodává barvu naší kůži, vlasům a očím. 

Podívejte se na tyto krásné a podivné lidi z Melanésie

Blond lidé mají ve vlasech méně melaninu, což má za následek jejich světlejší barvu. Výskyt světlých vlasů v Melanésii však nelze vysvětlit evropským původem. Genetická výbava Melanésanů je odlišná od genetické výbavy Evropanů.

Jedna z teorií předpokládá, že výskyt světlých vlasů v Melanésii je způsoben genetickým driftem. Jakýmsi náhodným posunem ve frekvenci jednotlivých alel v populaci. K takové změně může dojít v okamžiku, kdy se malá skupina lidí izoluje od větší a dojde ke změně četnosti určitých genů. 

Melanéské ostrovy byly po tisíce let izolovány od zbytku světa, což umožnilo genetický drift, který mohl vést ke vzniku světlých vlasů.

U Melanésanů najdeme okolo 90 % dětí se zcela světlými, kudrnatými loknami. To je však pro lidi mimo populace Evropy, střední Asie a některých míst severní Afriky zcela neobvyklým jevem.

Jsou potomky neznámého druhu

S další teorií, jak vysvětlit blond vlasy u lidí z Melánésie, přišel tým vědců z MD Anderson Cancer Center v Texasu a University of Utah. Podle tamních vědců může za blond vlasy melanéských obyvatel neznámý raný bratranec, jakási třetí větev hominidního stromu.

Pro více informací se podívejte na toto video: 

Zdroj: Youtube

Strom hominidů je klasifikační systém používaný k popisu evolučních vztahů mezi různými druhy lidské rodiny. Je založen na fosilních důkazech a genetické analýze. Do této doby byly známé pouze dvě větve hominidního stromu. 

První známou větví byl Homo sapiens, zahrnující moderní lidi a druhou, dnes již vymřelou větev, tvořil Homo neanderthalensis, zahrnující neandrtálce. Třetí větev popsaná vědci by mohla pocházet z neznámého druhu představujícího jakousi archaickou populaci.

K homo sapiens brzy přibude nový druh člověka, předvídá vědec. Lidstvo zcela převálcuje
Magazín

K homo sapiens brzy přibude nový druh člověka, předvídá vědec. Lidstvo zcela převálcuje

Ať už je důvod vzniku blond vlasů jakýkoli, staly se důležitou součástí melanéské kultury. Jsou spojovány s krásou, silou a moudrostí. Na Papui-Nové Guineji jsou světlé vlasy obzvláště ceněny a jsou považovány za znak mužnosti a síly. Na Šalamounových ostrovech jsou světlé vlasy spojovány s duchy a věří se, že mají magickou moc.

Vědci našli trpasličího člověka. Měl mozek velikosti pomeranče, přesto byl prudce inteligentní
Magazín

Vědci našli trpasličího člověka. Měl mozek velikosti pomeranče, přesto byl prudce inteligentní

Melanésané mají ještě jednu záhadu kromě svých světlých kurdnatých vlasů. Jejich pleť je stejně tmavá jako u lidí z Afriky a nikdo neví proč.

zdroj: www.sciencealert.com, phys.org, www.muzivcesku.cz

Tagy Afrika Asie Evropa Guinea Melanésie Šalamounovy ostrovy Texas Tichomoří University of Texas MD Anderson Cancer Center University of Utah