Blond vlasy jsou vzácnou genetickou vlastností, která se vyskytuje převážně v Evropě a střední Asii. Je způsobena mutací genu MC1R, jež ovlivňuje produkci melaninu, pigmentu, který dodává barvu naší kůži, vlasům a očím. 

Podívejte se na tyto krásné a podivné lidi z Melanésie

Blond lidé mají ve vlasech méně melaninu, což má za následek jejich světlejší barvu. Výskyt světlých vlasů v Melanésii však nelze vysvětlit evropským původem. Genetická výbava Melanésanů je odlišná od genetické výbavy Evropanů.

Jedna z teorií předpokládá, že výskyt světlých vlasů v Melanésii je způsoben genetickým driftem. Jakýmsi náhodným posunem ve frekvenci jednotlivých alel v populaci. K takové změně může dojít v okamžiku, kdy se malá skupina lidí izoluje od větší a dojde ke změně četnosti určitých genů. 

Melanéské ostrovy byly po tisíce let izolovány od zbytku světa, což umožnilo genetický drift, který mohl vést ke vzniku světlých vlasů.

U Melanésanů najdeme okolo 90 % dětí se zcela světlými, kudrnatými loknami. To je však pro lidi mimo populace Evropy, střední Asie a některých míst severní Afriky zcela neobvyklým jevem.

Jsou potomky neznámého druhu

S další teorií, jak vysvětlit blond vlasy u lidí z Melánésie, přišel tým vědců z MD Anderson Cancer Center v Texasu a University of Utah. Podle tamních vědců může za blond vlasy melanéských obyvatel neznámý raný bratranec, jakási třetí větev hominidního stromu.

Pro více informací se podívejte na toto video: 

Zdroj: Youtube

Strom hominidů je klasifikační systém používaný k popisu evolučních vztahů mezi různými druhy lidské rodiny. Je založen na fosilních důkazech a genetické analýze. Do této doby byly známé pouze dvě větve hominidního stromu. 

První známou větví byl Homo sapiens, zahrnující moderní lidi a druhou, dnes již vymřelou větev, tvořil Homo neanderthalensis, zahrnující neandrtálce. Třetí větev popsaná vědci by mohla pocházet z neznámého druhu představujícího jakousi archaickou populaci.

Ať už je důvod vzniku blond vlasů jakýkoli, staly se důležitou součástí melanéské kultury. Jsou spojovány s krásou, silou a moudrostí. Na Papui-Nové Guineji jsou světlé vlasy obzvláště ceněny a jsou považovány za znak mužnosti a síly. Na Šalamounových ostrovech jsou světlé vlasy spojovány s duchy a věří se, že mají magickou moc.

Melanésané mají ještě jednu záhadu kromě svých světlých kurdnatých vlasů. Jejich pleť je stejně tmavá jako u lidí z Afriky a nikdo neví proč.

zdroj: www.sciencealert.com, phys.org, www.muzivcesku.cz