Kultura zvoncových pohárů obývala západní a střední Evropu v období 2900 - 1800 př. n. l. a svůj název získala podle typických keramických nádob ve tvaru převráceného zvonu. Protože se po ní kromě kruhových svatyní nezachovaly žádné náznaky staveb ani obydlí, vědci se původně domnívali, že tato společnost kočovala a živila se lovem a sběrem plodin. Tomu však neodpovídají nálezy v pohřebištích a nakonec ani samotné svatyně (proč byste se dřeli s tak komplikovanou stavbou, když se budete za měsíc zase stěhovat). Český archeolog Evžen Neustupný nabídl prosté vysvětlení: obydlí byla stavěna nad zemí, bez základů, takže se nám půdorysy nedochovaly.

Svatyně obklopená sídlištěm

O to větší bylo překvapení, když badatelé loni v německém Pömmelte odhalili 80 půdorysů původních domů a s vykopávkami ještě zdaleka neskončili. Rozlohu celého sídliště odhadli na 29 tisíc čtverečních metrů. Zdá se nicméně, že obydlí se základy vznikala až v průběhu tzv. únětické kultury, která se z kultury zvoncových pohárů vyvinula. Kruhová svatyně každopádně tvořila významné centrum.

Monument o průměru 115 metrů se skládal ze sedmi kruhů tvořených valy, příkopy a dřevěnými palisádami. Vznikl někdy na počátku 3. tisíciletí př. n. l., takže jde o památku starší než Stonehenge, nicméně plán byl hodně podobný. Obě stavby se rovněž vztahují k určitým astronomickým jevům - zatímco Stonehenge odkazuje na zimní a letní slunovrat, v Pömmelte procházelo vycházející a zapadající slunce vstupními branami na přelomu října a listopadu, tedy v čase našich Dušiček či anglického Halloweenu.

Dušičkové obětiště

Zdá se, že tyto ponuré svátky měly opravdu hrůznou minulost. V Pömmelte se totiž našly ostatky žen a dětí, které byly zřejmě božstvu smrti obětovány. Některé z nich měly fraktury lebky, zlomená žebra a oddělené končetiny. Podle archeologa Andrého Spatziera byla většina obětí pohřbena zaživa.

"Vypadá to, že je zmučili či omráčili a naházeli do jámy," přiblížil Spatzier hrozivý konec obětovaných.

Badatelé se pokusili Ringheiligtum Pömmelte zrekonstruovat do jeho předpokládané původní podoby. Video zachycuje, jak to zde před 4000 tisíci lety asi vypadalo, a představí vám i některé vykopané artefakty:

Zdroj: Youtube


Zdroje: https://www.dw.com/, https://sciencemag.cz/, https://www.heritagedaily.com/