Stalo se to roku 79 našeho letopočtu. I přesto, že události předcházela řada zemětřesení, výbuch zastihl obyvatele nepřipravené. Stali se obětí žhavého popelu a jedovatých plynů o teplotě až tisíc stupňů Celsia, pohybujících se rychlostí několika set kilometrů za hodinu.

Nebezpečné pyroklastické proudy zabily také muže, který byl pravděpodobně strážným v chrámu oslavujícím bývalého císaře Augusta v Herculaneu. Jeho pozůstatky objevili archeologové v 60. letech. Ležel na dřevěné posteli pod vrstvou sopečného prachu.

Skleněný mozek

Vše nasvědčovalo tomu, že asi 25letý mladík zemřel krutou smrtí. Kosti byly rozžhavenými plyny a úlomky kamenů deformovány. Lebka byla roztržena. Právě v ní bylo nalezeno černé a krásně hladké sklo. Až do roku 2020 mu ale nikdo nevěnoval pozornost.

„Měl jsem určité podezření,” řekl forenzní antropolog a autor nové studie Pier Palo Petrone z Neapolské univerzity Federica II. „Lesklé úlomky se nenašly v žádné jiné části těla.” Vědec proto podrobil materiál chemické analýze. Při ní našel proteiny typické pro mozek.

Organická tkáň prošla tzv. vitrifikací, kdy extrémní sálavé teplo zapálilo tuk v těle, čímž se odpařily měkké tkáně. Náhlý pokles teploty však způsobil, že mozek nezmizel, ale proměnil se ve sklo.

Vzácná tkáň

„Dříve jsme si mysleli, že oběti se nejdříve otrávily toxickými plyny a poté byly jejich ostatky pečeny,” říká Petrone. „Zbytky přeměněné mozkové tkáně ale ukazují, že se vše odehrálo v jednu chvíli.”

Zdroj: Youtube

Vědec v současné době zvažuje, že se černé sklo pokusí zahřát natolik, aby znovu získalo tekutou konzistenci. Z ní by se dala extrahovat DNA, která by prozradila více o životě muže nebo by pomohla najít jeho žijící potomky.

www.thevintagenews.com, www.novinky.cz