Jak vypadaly ponorky za 1. světové války: Technicky nedokonalá smrtící past

Kaiserliche Marine / Imperial German Navy - Uboot / U-Boot / Submarine SM U 8

Kaiserliche Marine / Imperial German Navy - Uboot / U-Boot / Submarine SM U 8

Foto: Profimedia

Počátky ponorek sahají až do počátku 20. století, kdy začaly být používány jako účinné bojové plavidlo. Na popularitě jim přidalo zavedení elektrického pohonu pro plavbu pod hladinou, a také torpédová výzbroj a usnadnění zlepšení plavby za pomoci gyrokompasu a periskopu. Za první světové války se staly velmi účinnou zbraní, která rozhodla mnoho důležitých bitev. Zároveň ale byly ponorky hrozivým hrobem, nebylo možné z nich uniknout, proto se staly hrobem mnoha námořníků a vojáků.

Ponorky měly ve své válečné flotile všechny důležité mocnosti - Velké Británie, Rusko, Itálie, Japonska i Rakousko-Uhersko. Jejich původcem však byla Amerika, jelikož právě zde byly vyvinuty ponorky typu Holland, které se díky konstrukčním vlastnostem rychle rozšířily do zbytku světa.

Kaiserliche Marine / Imperial German Navy - Uboot / U-Boot / Submarine SM U 9Kaiserliche Marine / Imperial German Navy - Uboot / U-Boot / Submarine SM U 9Zdroj: Profimedia

Ponorky Holland

A jak první ponorky vypadaly? Měly válcovitý jednoplášťový trup, který byl rozdělen na tři hlavní úseky: torpédový na přídi, řídící ve středu a strojní na zádi. První ponorky měly jen velmi jednoduché vybavení, až daleko později byly dovedeny k dokonalosti.

Za první světové války se stalo skutečnou velmocí Německo, které dokonce pokořilo i Velkou Británii. Vývoj šel dopředu raketovou rychlostí, a právě ony pak rozhodly řadu námořních bitev. Začaly být plnohodnotnými zbraněmi, pro něž velení vymýšlela speciální taktiku. Díky rychlému vývoji ponorek byly později upraveny i trupy běžných válečných lodí a začala vznikat plavidla, jež byla schopna s ponorkami bojovat.

Zdroj: Youtube

Ponorky jako důležitá součást válečné taktiky 

Začátkem září roku 1914 potopila německá ponorka U-21 u severoanglického pobřeží lehký křižník Pathfinder o 3 200 tunách, který se tak stal první válečnou lodí, jíž potopila právě ponorka.

Od té doby hlídaly německé ponorky anglické ostrovy a norskou pevninu, aby přepadávaly vojenská plavidla, snažící se do oblasti proniknout.

Velitel Egon Lerch s posádkou vjíždí do přístavu

Tragédie ponorky U12: Kvůli lásce velitele zemřeli na sebevražedné misi i 4 Češi

Později tak byly ponorkami typu U potopeny další lodě, jako křižník Hawke, obchodní loď Glytra a přepadávání neválečných lodí ponorkami se velmi rychle stalo pravidlem a válečnou taktikou. Spolu s tím se vylepšovaly i jejich zbraně a další taktika námořních válek.

Oběti při torpédování parníku Lusitania německou ponorkou U-20 v roce 1915.Oběti při torpédování parníku Lusitania německou ponorkou U-20 v roce 1915.Zdroj: Profimedia

Zdokonalení 

Největšího vývoje se dostávalo stále německým ponorkám, které postupně přešly na dieselové motory díky tomu, že nekouřily, zajišťovaly lodím přiblížit se ještě blíže nepříteli.

Za války bylo však v bojích také obrovské množství ponorek na obou stranách zničeno a potopeno. Před koncem války měli Němci 111 bojových ponorek, z nichž 27 působilo ve Středomoří. Počet ponorkami potopených lodí se zvyšoval závratnou rychlostí – v roce 1917 potopily německé ponorky 3 167 lodí, což se neobešlo se ztrátami i na druhé straně. Němci ztratili 63 ponorek.

Kvůli ponorkám padlo mnoho obětí na životechKvůli ponorkám padlo mnoho obětí na životechZdroj: Profimedia, Courtesy Everett Collection

Na konci války však došlo překvapivě k útlumu ponorek, protože lodě dostaly konvoje – ozbrojený doprovod. Ten byl vybaven na boj s ponorkami. Stejně tak se objevilo zaminovávání plavebních drah. Protiponorková obrana v roce 1918 zvládla většinu svých úkolů. V listopadu pak Německo kapitulovalo a zbylé německé ponorky se vrátily do Kielu. Vítězné velmoci si tak mezi sebou s koncem války rozdělily 172 německých ponorek, zatímco Německu byly další ponorky, stejně jako letectvo, zakázány. 

Zdroje:

cs.wikipedia.org, www.valka.czponorky.sweb.cz