Měla rudozlaté vlasy a bílou kůži. Byla považována za jednu z nejatraktivnějších žen své doby. Poppaea Sabina se narodila kolem roku 30/32 n. l. v Pompejích. Její matka spáchala sebevraždu, otec Titus Ollius byl úředníkem, který vyšetřoval a stíhal hrdelní zločiny.

Byla žádanou nevěstou. Fascinovali ji mocní muži, bohatství a intriky. Jejím prvním manželem byl praetoriánský prefekt Rufrius Crispinus. S ním měla syna, jehož později nechal císař Nero zavraždit. V roce 58 n. l. se Poppaea s Rufriusem rozvedla.

Zanedlouho však kráska slavila svou druhou svatbu. Vztah z Marcusem Salviusem Othem, Neronovým přítelem a pozdějším císařem, budovala již během svého prvního manželství. Spisovatel Tacitus vypráví, že obřad byl pouhou zástěrkou, aby se Nero mohl s Poppaeaou stýkat. Byl totiž ženatý. „Nero každým dnem více a více žhnul silnější láskou k Poppaeai. Dokud však žila jeho matka Agrippina, rozvod s jeho ženou Octavií byl tabu."

Císař Nero

Nero začal vládnout jako lidumil. Veřejně prohlásil, že netouží po výbojích a válkách, vnitrostátní politiku měl řídit senát. Když si upevnil moc, rozpoutalo se peklo. Poppaea Sabina jeho činy radostně podporovala. Výsměšnými řečmi ho nutila, aby se osamostatnil a „vládl jako chlap."

Císař byl mezi mlýnskými kameny. Na jedné straně toužil po své rusovlasé milence, na druhé stála Agrippina. Rozhodl se tedy, že svou matku zavraždí. Třikrát se ji sám pokusil otrávit, jednou na ni nastražil ztroskotání lodi a spadnutí půdy. Když atentáty přežila, poslal na ni nájemného vraha. Ten nezklamal.

Poppaea mezitím obvinila zatím právoplatnou Nerovu manželku, že udržuje milenecký vztah s otrokem, alexandrijským hráčem na flétnu Eucerem. Octavie se pod mučidly k nevěře přiznala. Manželství bylo rozvedeno a Octavia později vyhoštěna do Kampánie. Římský lid byl pohoršen. Nero tak Octavii znovu přijal. Poppaea zuřila. Když si všimla, že je těhotná, rozhodla se jednat.

Přiměla Nera, aby Octavii obvinil z dalšího cizoložství a byla poslána na pontinský ostrov Pandateria. Tam byla 7. července 62 n. l. zavražděna. Aby se Poppaea přesvědčila, že je její rivalka definitivně mrtvá, nechala si její hlavu přinést na stříbrném podnose. Za dvanáct dní se slavila svatba.

Poppaea Sabina

Po moci lačnící krasavice přesvědčila císaře, aby obvinil filozofa Senecu z účasti na Pisonově spiknutí. Ten si pak musel, na Neronův příkaz, podříznout žíly. Předpokládá se, že po požáru Říma podnítila útok na křesťany a pomohla vysvobodit židovské kněze. Společně prý vymýšleli, jak kreativně popravovat.

Poppaea 21. ledna roku 63 n. l. porodila dceru. Ta však ve čtvrtém měsíci zemřela. Další těhotenství na sebe nenechalo dlouho čekat. To se však stalo Poppaeae osudným. Nero byl stále nevyzpytatelný. Starověké záznamy se shodují, že svou manželku kopl při hádce do břicha. Poppaea na následky potratu zemřela.

Falešné obvinění

Paul Schubert, profesor řečtiny na Ženevské univerzitě však s dobovými kronikáři nesouhlasí. Předpokládá, že Nero svou manželku nezabil. Podle něj Poppaea zemřela při porodu. Odkazuje na bohatou tradici podobných příběhů.

Kopnutím do břicha měl zabít svou ženu perský král Kambýses, Periandrov, tyran z Korintu nebo miliardářský řečník Herodes Atticus. „Z tohoto výčtu můžeme usoudit, že šlo o standardní obvinění vznesené proti králům, tyranům a bohatým celebritám," říká vědec.

Důkazem má být navíc papyrus, nalezený koncem 19. století v Egyptě. V roce 2011 odborníci přeložili zbytky řecké básně, jež byla složena asi v roce 65 n. l..Neznámý autor vypráví, že bohyně Afrodita navštívila těžce nemocnou těhotnou ženu a říká jí, že musí opustit manžela a následovat ji do nebe.

Zdroj: Youtube

Jméno císaře Nera je v básni zmíněno celkem čtyřikrát. Naposledy, když bohyně ženu nabádá, aby hlídala jeho děti navěky. Podle kronikáře Tacituse Nero pro svou manželku truchlil. Dokonce po její smrti donutil senát, aby ji přiřkl božský status. Později si našel milenku, která jí byla podobná. „Nebýt poškozeného papyru, Nero by byl stále brán jako nebezpečný vrah své manželky. Možná to však bylo úplně jinak. Je pravděpodobné, že Poppaea Sabina zemřela při porodu svého druhého dítěte a Nera obvinili jen zlí jazykové," ukončuje spekulaci Paul Schubert.

Zdroj:

www.antigonejournal.com, www1.pluska.sk, www.greelane.com, www.stoplusjednicka.cz