Sloni patří mezi nejinteligentnější příbuzné v živočišné říši. Kromě jejich legendární paměti dokážou používat předměty jako nástroje, rozumějí ukazování, a dokonce se poznávají ve svých odrazech. U slonů byl dokonce pozorován smutek při ztrátě člena rodiny a někteří vykonávají i pohřební práva, jako je pohřbívání mrtvých nebo jejich přikrývání listím. Navíc je snadné je vycvičit, čehož využili nechvalně Indové, kteří slony vyškolili k popravám.

Na dokument se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Z Indie do Asie i dál na západ

Kolébkou popravy slonem byla Indie, ale odtud se tato metoda postupně rozšířila do dalších asijských zemí – na Srí Lance, v Thajsku, ve Vietnamu a dalších. K popravám zločinců se ve většině z nich využívala sloní inteligence a hrubá síla, ale přesto měly jednotlivé země určité rozdíly ve způsobu popravy. Na Srí Lance byli třeba sloni vybaveni ostrými hroty na kly, takže namísto podřezání oběti ji slon nejprve probodl a poté ji rozpáral. V dnešním Thajsku, bývalém Siamském království, byli sloni k popravám cvičeni. Jejich úkolem bylo své oběti před rozdrcením vyhodit do vzduchu. A v království Kočinčína, což je jižní Vietnam, byli zločinci přivazováni ke kůlu, zatímco slon na ně útočil, až je rozdrtil k smrti. Tato forma trestu smrti je známá také jako gunga rao, a používá se již od středověku.

Zneužití sloní síly

Každá forma trestu smrti slonem byla brutální a děsivá. Bylo to tak nejen díky velikosti tohoto majestátního zvířete, které je navíc v mnoha kulturách dokonce uctíváno. Bylo to i díky síle a moci a samozřejmě o významu, který sloni měli v tehdejší společnosti.

Ve srovnání s mnoha jinými divokými zvířaty je slon považován za chytrého a snadno vycvičitelného. Takže bylo poměrně snadné naučit je i mučit zločince nebo je pomalu popravovat. Existuje několik zaznamenaných případů, kdy slon nejprve zlomil zločinci končetiny a poté ukončil jeho utrpení rozdrcením lebky. Kromě toho, že některé kultury slony uctívaly, byli i využíváni k práci a bohužel právě k plnění smrtících a ničivých úkolů.

Poprava slony

Nejčastěji byla při popravě slonem oběť doslova rozdrcena brutální silou. Touto brutální a krvavou metodou byli trestáni zejména nepřátelští vojáci, ale i civilisté, kteří se dopustili zločinu krádeže, daňových úniků nebo vzpoury. Zejména tyto zločiny byly trestány takto krutě.

Existuje i mnoho dalších divokých šelem, které mohly být použity k usmrcení zločince, jako třeba tygři, lvi, krokodýli, hadi atd. To, že se v historii velká řada zemí rozhodla právě pro slony, ukazuje, že na tomto zvířeti bylo něco jedinečného. Sloni sehráli v historii lidstva řadu důležitých rolí. Například v buddhismu se traduje příběh, kdy se v živém snu Buddhovy matky, který předpovídal její těhotenství, vyskytoval bílý slon.

Jiné kultury využívaly velkou sílu a moc slona v boji nebo při obrovských stavebních projektech. Klasickým a známým příkladem je třeba Hannibalův přechodu Alp na 34 afrických slonech, nebo využití těchto zvířat při stavbě Angkor Vatu ve 12. století n. l.

Ještě jeden zajímavý dokument ke zhlédnutí je zde:

Zdroj: Youtube

Konec poprav slony až v 19. století

Popravy na slonech se tedy prováděly v různých společnostech, zejména v Asii – a především v Indii, ale příležitostně jej máme doložen i v západním světě, kde však nebyl tento způsob popravy běžný. Římský historik Quintus Rufus Curtius ve spise Historiae Alexandri Magni napsal: "Perdiccas oddělil od ostatních asi třicet těch, kteří následovali Meleagera, když vyběhl z prvního shromáždění, které se konalo po Alexandrově smrti, a před zraky celého vojska je hodil před slony. Všichni byli ušlapáni nohama těch zvířat..."

Obliba tohoto způsobu popravy přetrvala až do 19. století a teprve s rostoucí přítomností Britů v Indii klesla. Louis Rousselet popsal v roce 1868 během expedice do střední Indie popravu zločince slonem, kdy byl odsouzenec nucen položit hlavu na podstavec a poté tam držen, zatímco slon mu drtí hlavu pod nohama. Rostoucí moc britského impéria vedla k úpadku, a nakonec i k ukončení poprav slonů v Indii. Eleanor Maddocková v roce 1914 napsala, že v Kašmíru od příchodu Evropanů "mizí mnoho starých zvyků – a jedním z nich je strašlivý zvyk popravovat zločince slonem vycvičeným k tomuto účelu, který byl znám pod dědičným jménem 'Gunga Rao'".

Zdroje:

www.grunge.com, wikimili.com, www.grunge.com, www.ancient-origins.net