Vlézt do kotle a nechat se uvařit? Pro odsouzené traviče těžce přijímaný osud, kterému se za vlády Jindřicha VIII. nešlo vyhnout. Poprava uvařením existuje po tisíce let a ve vroucí vodě nekončili jen ti, co usilovali o smrt jiného, ale také křesťané nebo padělatelé peněz.

Kuchařovo uvaření

Zřejmě první poprava uvařením na území Anglie se odehrála v 16. století, nestál za ní její nejproslulejší vykonavatel Jindřich VIII., ale biskup z Rochesteru John Fisher. Biskup ve své kuchyni zaměstnával Richarda Roose, kterému se nelíbily jeho postoje, a rozhodl se Fishera zabít otrávenou kaší.

K jeho smůle neměl ten den Fisher hlad, na kaši si ovšem pochutnal zbytek osazenstva u stolu a jeden po druhém odpadával. Roose zpočátku tvrdil, že šlo o nejapný žert a jed je ve skutečnosti projímadlo, jenže dvě mrtvé osoby a spousta doživotně postihnutých tvrdily něco jiného. Biskup kuchaře odsoudil k smrti a pro způsob popravy sáhl do historie, v Anglii prozatím nepraktikované uvaření zaživa. Poprava se dostala až k uším Jindřicha VIII., jenž si tuto praktiku osvojil.

Místo vody kyselina nebo olovo

Způsobů uvaření bylo mnoho: kat mohl vodu nahradit olejem, který se rychle rozpálil a způsoboval větší bolest. V jiných případech, pokud to bylo dostupné, se využila kyselina, dehet, nebo roztavené olovo. Jakožto nádoba se s největší oblibou používal velký kotel. Odsouzený byl svlečen do naha a spoután, na katovi bylo, zda kapalinu uvaří před ponořením trestaného, nebo až poté.

Jindřich VIII. Takto popravil každého odsouzeného traviče ve svém království. S jeho smrtí v roce 1541 se od popravy uvařením pomalu upouštělo a nahrazovaly ji snadnější, rychlejší, a pokud možno stejně bolestivé způsoby.

Z Říma až do Čech

Nápad se zrodil v Antice, kdy Římané takto popravovali křesťany. Kotel poté na dlouhou dobu uhasl (nejsou žádné dochované zmínky o popravě uvařením po zániku Římské říše), jen aby se ve 14. století znovu rozpálil pro padělatele peněz a kacíře.

Za stejné zločiny se lidé vařili ve vroucích kapalinách i v Nizozemsku, kde stále můžeme najít obrovské kotle, v německých zemích nebo Francii. V českých zemích se kati spíše přikláněli k šibenici, existuje ovšem pár zmínek o Husitech, kteří zaživa uvařili katolické kněze a mnichy, nebo o jistém Lukášovi, jenž v kotli skončil za padělání mincí.