Zatímco ale v Evropě bylo oblíbené lámání v kole, dekapitace nebo poprava na šibenici, ve starověké Číně si kat s odsouzenci z vysokých kruhů špinit ruce nemusel. Byli povinni spáchat sebevraždu. Tento krok byl symbolem absolutní podřízenosti svému vládci.

Čínské zlato

Psychický nátlak byl umocněn tím, že se šlechtici měli odebrat do svého domu k rodině. Zde čekali, až dorazí posel s tajemným balíčkem. V něm mohla být lahvička s jedem, hedvábný provaz sloužící k oběšení nebo plátek zlata.

Poprava jemně opracovaným kouskem drahého kovu byla určena pouze pro vybrané jedince, kteří jednali nečestně a ohrozili tak císařovu politiku. Umírání bylo dlouhé a bolestivé. Odsouzený si plíšek položil na dlaň a musel ho prudce vdechnout. Stejně, jako například rybí kost nebo špatně spolknutá tabletka, měl předmět zablokovat přístup vzduchu do plic. Došlo tak k udušení.

Zlato v hrdle

Smrt způsobená zlatem měla během historie důležitý symbolický význam. Pomocí vzácného kovu měli zemřít především chamtivci a lakomci. Podle historičky Adrienne Mayor bylo nejčastěji roztavené nalito do hrdla.

Například římský politik a generál Manius Aquillius se svým otcem přijímal úplatky, vybíral příliš vysoké daně a nechával zabíjet nepohodlné úředníky. Během Mithridatických válek měli být muži zajati a jejich šperky vloženy do kelímku nad oheň. Poté byli „žrouti zlata naposledy nakrmeni.”

Touto bolestivou smrtí měl zemřít také španělský guvernér, jenž utlačoval indiány z kmene Jivaro žijící na území dnešního Ekvádoru v roce 1599. Domorodci zaútočili na osadu Logrono a nenáviděnému muži „šílenému po zlatě” nalili kov do úst.

Roztavené zlato

Odborníci z ústavu patologie VU University Medical Centre v Amsterdamu zjistili, že poprava pomocí horkých tekutin, jako bylo zlato nebo levnější olovo, byla běžná na obou stranách Atlantského oceánu. Využívána byla mimo jiné Římany a španělskou inkvizicí.

Zdroj: Youtube

Autoři článku zveřejněném v časopise Journal of Clinical Pathology pomocí experimentu s hovězím hrtanem dokázali, že skon byl způsobený tepelným poškozením dýchacích cest. Vytvořená pára mohla navíc nafouknout vnitřní orgány, které následně praskly.

Zdroje: www.zoom.iprima.cz, www.medium.com, www.talesacrossthesea.net