Je proto zarážející, že už tehdy se k něčemu tak riskantnímu, jako byla operace, někdo rozhodl. Bylo to pro záchranu života královny Beatrix, manželky Jana Lucemburského, respektive ne její, ale dítěte. Nikdo nepředpokládal, že by mohla přežít i matka.

O zázračném a úspěšném prvním císařském řezu informuje časopis Česká gynekologie. Článek zmiňuje dobové úryvky, v nichž se sám autor pozastavuje nad jedinečným zákrokem, který je popisován tak, že „budoucí vévoda byl vyňat z matčina těla a rána se zhojila.“

Zdroj: Youtube

Pro krev!

I když dnes je již císařský řez běžnou porodní praktikou, tehdy se jednalo o jedinečnou a dosud neznámou operaci. Vůbec první císařský řez na světě, který přežily dítě i matka, byl totiž proveden v Praze a právě na manželce Jana Lucemburského. Praha tehdy patřila ke střediskům vzdělanosti, a možní i proto zde bylo možné najít někoho, kdo si troufnul. Hlavním cílem přitom rozhodně nebylo zachránit oba, šlo výlučně o dítě. Byl to přece potomek Jana Lucemburského!

Nevlastní bratr Karla IV.

Jedinečný porod císařským řezem se uskutečnil roku 1337 na dvoře českého krále Jana Lucemburského. Podařilo se tak jako zázrakem zachránit nejen Beatrix, ale i dítě - Václava, nevlastního bratra Karla IV. Obdobný výkon by byl za stávajících podmínek naprostou sázkou do loterie i dnes, natož tehdy, kdy byla porodní medicína ještě v plenkách. Právem lze tedy tuto operaci považovat za naprostý milník v historii medicíny.

Dobové záznamy

Je s podivem, že se ze zázračné operace zachovaly záznamy. Pravda, byla první a jedinou svého druhu, ale přesto je obdobný typ záznamu velmi vzácný. Záznam se zachoval nejen v kronice, ale i v korespondenci. Samotný porod je zde nazýván nikoli císařský řez, ale porod „bez porušení těla“. O medicínském průlomu se hovoří ve Vlámské rýmované kronice.

Beatrix musela zažít neskutečnou bolest

Je s podivem, že princezna při tomto kaskadérském kousky nezemřela a málokdo si umí představit, čím si prošla. Neexistovaly žádné tišící prostředky, takže si královna doslova "vychutnala to", jak jí bylo rozříznuto břicho. O směru a kvalitě řezu samotného nemůže být ani řeč. Je skoro jisté, že princezna přežila traumatický šok a je dalším zázrak, že se rána později nezanítila a Beatrix nezemřela na otravu. Jak se ale rána zhojila, není známo. Patrně se jednalo o štěstí v neštěstí a o neobvyklou souhru šťastných náhod.

Je přitom pravděpodobné, že v době samotného zákroku si i ten, kdo jej prováděl, myslel, že je princezna Beatrix s největší pravděpodobností mrtvá. Její hluboké bezvědomí bylo patrně i důvodem, že se dítě podařilo vyjmout, a dokonce bylo i pokřtěno. Lidé tehdy věřili, že bez křtu by novorozené dítě nemohlo dosáhnout spásy.

Beatrix zemřela až roku 1383 a žádné další děti neměla.

Zdroje:

www.lidovky.cz, www.nlm.nih.gov, www.wired.com