Masaryk ovdověl ve svých 73 letech. Svou dceru Alici si vychoval jako puritánku, takže i jí musel později svou názorovou změnu vysvětlovat. Ale nemohl si pomoci – ženy měl rád a jeho charisma zase naopak působilo na ně. Byl velmi aktivní, sportoval a žil velmi rozmanitým životem, což ho udržovalo ve skvělé kondici.

Mararykovy přítelkyně

Nebylo proto divu, že se začal později ukazovat ve společnosti spisovatelky Oldry Sedlmaye­rové, a tu později vystřídala další žena, poslední Masarykova přítelkyně, sochařka Helena Scholzová-Železná.

Helena – talentovaná intelektuálka

V době, kdy se seznámili, jí bylo kolem padesátky. I ona však byla velmi přitažlivá, charismatická a navíc vzdělaná. Její matka byla píšící básnířkou a spisovatelkou, publikující pod jménem Maria Stona. A za manžela měla doktora práv Alberta Scholze, syna ředitele důlních a hutních závodů. Maria zdědila po svém otci jmění, včetně zámečku, kde později se svou dcerou Helenou žily. Maria zde vedla významný umělecký salon, který se stal jedním z kulturních center Slezska.

Helena tak vyrůstala ve velmi podnětném a inspirativním prostředí. Mluvila plynně anglicky, italsky, francouzsky a německy a nádherně kreslila, proto se rozhodla studovat kresbu ve Vídni a Drážďanech a pak sochařství v Berlíně a Bruselu a dokonce v Paříži a Florencii. Na třebovickém zámku si později zřídila svůj ateliér.

Platonické sblížení

Helena vešla ve známost díky zakázce, jíž získala roku 1914 ve Vídni, kde měla portrétovat habsburskou rodinu. Vdala se za Jana Železného, s nímž prožila většinu bezdětného manželství v Římě. Do Československa však stále jezdila a vystavovala zde.

Možná i proto navštívila náhodně roku 1932 do Masarykova letního sídla, kde strávila devět dní a za tu dobu vytvořila Masarykovu sochu. S prezidentem si po její návštěvě dopisovali. A pojilo je platonické intelektuální přátelství. V téže době se ale rozpadl Masarykův vztah k Oldře Sedlmayerové.

Bohužel jejich vztah zůstal nenaplněn, jelikož se v roce 1934 Masarykův zdravotní stav velmi zhoršil. Ztrácel zrak, tudíž si už s Helenou nemohl dopisovat. Bál se rovněž politického zneužití jejich dopisů italskými fašisty. Vztah tak ustal a Masarykova dvera Alie měla zase tatíčka v bezpečné izolaci, daleko od žen a pokušení.

Zdroje:

www.stoplusjednicka.cz

cs.wikipedia.org

www.geni.com