Záhadný úsměv Mony Lisy je oproti tomu, co se řeší teď, asi jen slabý kousek da Vinciho hádanek.

Hádanka: Prohlédněte si postavu apoštola Jana

Skutečně. Jestli se Mona Lisa usmívá nebo ne, je sice také důvod k zamyšlení, oproti Poslední večeři Páně to je však stále málo. Da Vinciho díla skrývají zřejmě mnohem více tajemství, než jsme na první dobrou vlastně mysleli.

Umělcovo nejslavnější dílo, Poslední večeře Páně, je vyobrazením posledního společného jídla, které Ježíš se svými učedníky absolvoval. Obraz, jež visí na stěně kostela Santa Maria Della Grazie v Miláně, navíc obsahuje jednu dosti zásadní nejasnost.

Leonardo da Vinci skrytými význami během své tvorby rozhodně nešetřil. A jak se zdá, ti, co obrazy zkoumají, nemají ani po 500 letech zcela jasno.

Když se zadíváme na Poslední večeři, můžeme si všimnout, že po Ježíšově pravici sedí Jan. Učedník Ježíše, o kterém se tvrdí, že byl jeho velkou a velmi milovanou osobou.

To vše by bylo v pořádku, pokud bychom při bližším přezkoumání tohoto díla nezačali pochybovat, kdo vlastně ve skutečnosti je osoba "Jana" po Ježíšově pravici.

Vidíte muže nebo ženu?

Přesně tak. Když se na "Jana" podíváme pozorně a s větším soustředěním, nebude nám zcela jasné, že právě tato postava je skutečně Janem. Vypadá totiž jako žena.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

To tvrdí také znalci a biblisté, kteří spekulují nad touto postavou již hezkou řádku let a nyní příchází s tvrzením, že jde možná o Máří Magdalénu.

Jak k tomu tito znalci došli? Pokud se totiž na postavu zadíváme pozorně, všimneme si, že má na sobě náhrdelník. To by nebylo nic překvapivého, pokud by nebyla jediná. Ale je.

Pokud by se tato informace ukázala býti pravdivou, byla by teorie o sedícím Janovi zcela záměrnou mystifikací středověkých křesťanů, kterým by - pokud by na místě Jana seděla Marie Magdaléna - nevycházel počet Ježíšových učedníků. A tak z Marie učinili Jana, aby lajcky řečeno zahladili stopy. Stopy po tom, proč tomu tak vlastně bylo.

Jestli je na obrázku slavného malíře muž nebo se jedná o ženu, s jistotou asi nikdy nezjistíme. Je třeba brát v úvahu také fakt, že každý umělec si vytváří svou vlastní představu o tom, co se nakonec rozhodne namalovat a jaké významy v tom případně skryje.

Zdroje:

www.thevintagenews.com

thetourguy.com

www.quora.com