Kdo byly tyto maskované bytosti a proč je jejich identita tak nepolapitelná?

Kamenné rytiny a hliněné sošky zahalených v kápi byly objevené v kontinentální Evropě a Británii, přičemž jedna obzvláště slavná rytina zdobí Hadriánův val.

To, co je činí tak zajímavými, je obtížné určení jejich pohlaví. Ve většině případů jejich pláště zakrývají jakékoli rozlišovací znaky, takže není možné určit, zda se jednalo o ženy nebo muže. Na jedné z rytin v moselských oblastech však mají kapucíni kníry, což naznačuje možnou mužskou identitu.

Kapucíni a jejich zobrazení s vodou či meči

Tyto postavy se vyznačují dlouhými plášti, které je zakrývají od hlavy až po kotníky a odhalují pouze jejich obličeje. Často jsou zobrazované buď samostatně, nebo jako trojice.

Zajímavé je, že se sochy Kapucínů často nacházejí v blízkosti pramenů, což některé odborníky vede k domněnce, že mohli být považováni za bohy léčitelství. Voda se svými očistnými a regeneračními vlastnostmi byla spojovaná s mýty a legendami, jejichž středobodem bylo léčení.

K zajímavým spekulacím přispívá i to, že na některých vyobrazeních nosí kapucíni meče, což vyvolává otázku, zda byli něčeho nebo někoho strážci. Na některých rytinách jsou umístěni vedle boha uzdravování Lenuse, což naznačuje, že mohli být považovaní za ochránce před nemocemi.

Spekulace nekončí

Spekulace o identitě zahalených vedly k různým teoriím. Někteří badatelé se domnívají, že mohlo jít o pohanské bohy, mnichy, trpaslíky, duchy nebo dokonce o neznámé cizince ze vzdálené kultury. Jméno "genius cucullatus" se překládá jako "Kapucín", ale jejich skutečná povaha zůstává záhadou.

Jedna z teorií naznačuje, že by Kapucíni mohli být trpaslíci vzhledem k jejich malé velikosti na některých vyobrazeních. Tento závěr však není bez kontroverze, protože jejich maskovaný vzhled ztěžuje určení jejich skutečné postavy. Jiní badatelé navrhují, že se mohlo jednat o menší bohy, démony nebo duchy.

Genii Cucullati

Záhada obestírající zahalené nepřestává zajímat historickou obec a jejich skutečná identita zůstává neodhalena. Byly to božské bytosti, ochránci, nebo jen mýtické bytosti? Tyto postavy zahalené v pláštích jsou významným odkazem v evropských dějinách a zanechávají po sobě trvalou hádanku, která dosud nebyla vyřešená.

Velmi mnoho těchto zobrazení kapucínů se pod názvem Genii Cucullati objevuje v Británii, jak ukazuje toto zajímavé video:

Zdroj: Youtube

V tomto krátkém filmu se ponořte do zajímavého světa Genii Cucullati, trojice v kapucích, která se vyskytovala v Británii v římské době. Přestože některé z těchto postav byly amatérsky vyřezány, skrývají v sobě bohatý symbolický význam, který fascinuje vědce již po staletí.

Jedním z aspektů, který upoutává pozornost, je přítomnost menších postav, často umístěných na pravé straně, což podle některých odborníků může naznačovat genderovou symboliku.

Tento krátký film zve k prozkoumání záhad a spletitostí Genii Cucullati, osvětluje jejich význam a historické souvislosti, v nichž byly nalezeny. Odhalte záhadu těchto starověkých božstev v kápích a vydejte se na cestu fascinujícím světem Británie římské doby.

Zdroje: www.ancientpages.com, perenelle.fandom.com/wiki/The_Hooded_Ones_(Genii_Cuculatti), dreamnadhia.wordpress.com