Bai Yu původně pátral po ostatcích dinosaurů. Jakmile ale útvary s průměrem kolem 40 cm spatřil, na kosti zcela zapomněl. Nakonec zjistil, že jedna z trubek vede do jeskyně z vrcholu hory a druhá prochází jejím dnem. Vypadaly, jako by byly součástí nějakého rozsáhlého systému.

Později byly v okolí jeskyně objeveny další zrezivělé kusy o průměru 2 až 4,5 centimetrů. Byly mezi sebou propleteny a připomínaly zvláštní varhany. Další kusy byly nalezeny na břehu a na dně nedalekého jezera Toson.

Potrubí Baigong

Záhadné zrezivělé potrubí se dostalo pod hledáček vědců až v roce 2002. Pomocí atomové emisní spektroskopie zjistili, že se skládají z 30 % oxidu železitého a velkého množství oxidu křemičitého a oxidu vápenatého.

Mnoho z útvarů mělo jednotnou velikost a zdálo se, že byly umístěny účelně. Jejich stáří bylo odhadnuto na 150 000 let. Znamenalo by to, že je vytvořila neznámá vyspělá civilizace, která uměla tavit železo. Podle konvenční historie však bylo vyráběno až Chetity ve třetím tisíciletí před naším letopočtem.

Další zajímavostí je, že hora Baigong v provincii Čching-chaj v Číně má tvar pyramidy. Objevily se tedy hypotézy, že celý systém vytvořili mimozemšťané. Trubky sloužily k odvodnění podzemního prostoru, aby zde mohly startovat vesmírné lodě.

Záhadná anomálie

I přesto, že tubusy vypadají jako by je vytvořil člověk, s největší pravděpodobností je jejich autorem samotná příroda. Předpokládá to čínský vědec Liu Šaolin, který zjistil, že útvary obsahují organickou hmotu rostlinného původu. Patrně se tedy jedná o zkamenělé stromy či jejich plazící se kořeny.

Zdroj: Youtube

S další hypotézou přišel Zhen Jiandong z čínského geologického institutu. Podle něj trubky vznikly ztuhnutím horkého magmatu bohatého na železo, jež proniklo do štěrbin jeskyní, kde ztuhlo. Takto se mohlo dostat až do 80 metrů vzdáleného jezera.

Zdroj:

www.buzzworthy.com, www.atlasobscura.com, www.en.wikipedia.org