S historií ukrytou po více než 1 500 let, je dnes Pozlacená dáma jedním z ceněných muzeálních mumií a zdobí výstavu nazvanou krátce Mumie, spolu s dalšími 19 exponáty. Rekonstrukce její tváře ukazuje nejen krásnou ženu, ale i proměnu ideálu krásy v čase.

Poněkud netradiční mumie

Odhalování tajemství mumií je už celá léta křehkým tancem mezi jejich uchováváním a zkoumáním. Mumie Pozlacené dámy je však na rozdíl od jiných velmi dobře zachována a její rakev, složitě zdobená plátnem a pozlacenou čelenkou, působí až božským dojmem. Stejně tak působí i její tvář, která dokazuje, jak tehdejší lidé chtěli, aby jejich vládci vypadali na věčnosti.

Její rakev a podoba proto dlouho dráždila badatele. Mumifikace Pozlacené dámy pochází z období mezi roky 30 př. n. l. - 395 n. l., kdy byl Egypt římskou provincií, a odráží směs egyptské tradice a římského vlivu.

Jak se vstupovalo do posmrtného života

Na rozdíl od svých předchůdkyň z doby před římskou nadvládou spočívá Pozlacená dáma v plátěných obalech a schránkách, nikoli v tehdy hojně užívaných dřevěných rakvích. Na její schránce překvapivě chybí hieroglyfy, které kdysi takové rakve zdobily. Složitě malovaná pokrývka hlavy, odkazující na staroegyptskou víru, naznačuje zachování smyslů důležitých pro posmrtný život: zraku, sluchu, chuti a čichu.

Ve snaze odhalit záhadu uvnitř rakve vědci použili moderní technologie a počítačovou tomografii (CT), aby pronikli do tajemství Pozlacené dámy. Neinvazivní CT skenování umožnilo vědcům nahlédnout do nitra mumie, aniž by byl ohrožen její choulostivý obsah.

Jak vypadala Pozlacená dáma?

Odhalení byla ohromující. Skeny ukázaly, že Pozlacená dáma pravděpodobně překročila čtyřicítku a zřejmě bojovala s tuberkulózou, která byla v té době rozšířenou nemocí. Kromě lékařských poznatků poskytly CT skeny i pohled na její vzhled, který odhalil jemný předkus a stopy po kudrnatých vlasech.

Na základě CT snímků se pak vědci pustili do rekonstrukce její vizáže. Replika lebky Pozlacené dámy vytištěná na 3D tiskárně se stala plátnem pro oceňovanou sochařku Élisabeth Daynèsovou. Daynèsová, známá svými hyperrealistickými rekonstrukcemi, vdechla starověké krásce život a vytvořila realistickou sochu, která je nyní uměleckým ztvárněním Pozlacené dámy v jejích nejlepších letech. Posuďte sami díky tomuto videu.

Změna ideálu krásy

Pozlacená dáma jako z exemplářů bývá čas od času součástí putovní výstavy. Návštěvníci mohou obdivovat její zachovalou podobu, doplněnou fascinující maskou malovanou zlatem, a pohlédnout do její znovuvytvořené tváře, která je příkladem ideálu krásy ve starověku.

Když stojíme tváří v tvář Pozlacené dámě, přeneseme se do doby, kdy krása neznala hranic a mystika mumifikace byla příslibem věčné estetiky. Tvář Pozlacené dámy nás vybízí, abychom přehodnotili svá měřítka krásy a obdivovali nadčasový půvab této starověké ikony.

Zdroje: www.amnh.org, www.nytimes.com