Studenti totiž patřili ke skupině mužů, kterým středověká společnost zakazovala se oženit. Mezi ně patřili také univerzitní mistři, tovaryši, klerikové a preláti. 

Na manželství zároveň museli zapomenout i ti, již neměli dostatek peněz, nebo se živili jako potulní řemeslníci, čeledíni, žoldnéři či patřili k hradní posádce.

I oni však toužili po teplé náruči a ženském těle. Nezbývalo jim nic jiného, než se obrátit na profesionálky a sehnat si pouliční helmbrechtnici nebo u hradeb navštívit veřejný dům. 

„Do poloviny 14. století žily prostitutky na okraji města a jeho obyvatelé je odmítali tolerovat,” říká Milena Lenderová, spoluautorka knihy Žena v českých zemích. „Postupem času se však vztah k prodejné lásce začal proměňovat.”

Prostituce ve středověku

Hlavním důvodem byla snaha o kontrolu celého businessu. Ta zahrnovala snížení kriminality, lepší dostupnost služeb, ale hlavně ekonomické zisky. Provozovatelé nevěstinců totiž městu odváděli nemalé daně.

Nevěstince se většinou stavěly u bran, kudy putovalo mnoho rytířů, kupců i vesničanů. V době Karla IV. tak patřila mezi nejvyhlášenější ulice Krakovská, nacházející se pod dnešním Národním muzeem. Druhým centrem pražské prostituce byly tzv. Benátky.

Jednalo se o shluk malých domků, postavených v oblasti dnešní Konviktské a Bartolomějské ulice, kde „hurvy” bydlely a provozovaly své řemeslo. Zodpovídaly se městskému katovi, který si od nich nechal vyplácet rentu.

V roce 1385 však byla čtvrť zbořena na příkaz kazatele Jana Milíče z Kroměříže. Na jejím místě nechal vybudovat tzv. Nový Jeruzalém. Klášter s přísnou disciplínou pro padlé ženy, kde se věnovaly řádné práci.

Město hříchu

Nevěstince však byly jen jedním z míst, kde se dala touha ukojit. Většinou stačilo navštívit městské šenky. V každém z nich seděla povětrná ženština, jež za džbánek piva a pár drobných s radostí nabídla své služby. „Spadaly do chudší skupiny, které obvykle velel pasák,” říká Milena Lenderová.

Na svých svěřenkyních nevydělávali jen umělci nebo hospodští, ale také církevní hodnostáři. Jedním z nich byl i farář z kostela sv. Jana v osadě Podskalí jménem Ludvík Kojat. Ve svém domě, nacházející se kousek od dnešního I. P. Pavlova, zaměstnával až 8 prostitutek.

Nevěstky se však vyskytovaly také v ulicích. Daly se poznat podle závoje se žlutým okrajem. V Praze si své zákazníky nejčastěji vodily mezi haldy dřeva, nacházející se za hradbami u Vltavy. Proto se jim říkalo „haldecké“.

Jiné, tzv. „věnečnice“, se pod záminkou podomního prodeje květinových věnečků, nechávaly zvát přímo do ložnic na první pohled počestných měšťanů. 

Zdroje: www.blesk.cz, www.sarkabayerova.blog.idnes.cz, www.stoplusjednicka.cz