Ještě loni se těšil dobrému zdraví a lékaři u něho neshledali žádný vážnější zdravotní problém. Zemřel pokojně doma stářím, měsíc před oslavou svých 91. narozenin. Pro některé vědce byla jeho smrt zklamáním, protože doufali, že se jim jednoho dne podaří odhalit způsob, jakým organismus tohoto samotářského jogína fungoval bez přísunu živin a vody.

Jani prohlašoval, že přestal jíst a pít ve svých 12 letech, kdy se mu v džungli zjevila bohyně Amba a zvěstovala mu, že od této chvíle už potravu potřebovat nebude. Jani prožil většinu života v jeskyni. Celé dny meditoval a věřil, že mu stravu dodává Amba ve formě jakési zvláštní energie.

Jogín se v pokročilém věku podrobil dvěma lékařským testům, při nichž si odborníci chtěli jeho tvrzení ověřit. V roce 2003 ho sledovali v nemocnici po dobu 10 dní, druhý test v roce 2010 trval 15 dní. V obou případech Jani trávil celé dny v zapečetěné místnosti bez přísunu jídla, výjimku tvořily vycházky na sluníčko, z něhož podle všeho čerpal životní energii. Vodu užíval jen ke kloktání a k občasné koupeli. To vše za neustálého dozoru kamer.

Lékaři potvrdili, že po celou dobu pozorování Prahlad Jani vůbec nevyměšoval, což je stav prakticky neslučitelný se životem. Jeho zdravotní stav a funkce organismu zůstávaly v normě.

Kdo tam nebyl, neuvěří

Západní vědecké kruhy považují výše uvedené pokusy za zmanipulované a nevědecké. Podle Dr. Michaela Van Rooyena z Harvardské humanitární iniciativy se podvýživa velmi rychle projeví omdléváním, selháním jater nebo rovnou zástavou srdce, a bez přísunu vody je člověk schopen přežít maximálně 15 až 20 dní.

Nyní je už ale Jani po smrti a zpopelněn, čímž jsou další experimenty vyloučeny. Jeho neobvyklá schopnost zůstane záhadou i nadále.