Nově objevený svět je místem, které dosud nebylo dotčeno člověkem, ani technologií moderního světa.

Google odhalil na vrcholku africké hory záhadný ztracený svět

Toto záhadné ztracené místo nebylo vypáleno ani vytěženo, ačkoliv dle vědců skýtá mnohá bohatství jako vzácné minerály či panenské dřevo. Výzkumný tým Dr. Juliana Baylisse odhalil díky Google Earth něco, co je skutečně mimořádné.

Tento 28 členný tým, zahrnující specialisty, odborníky na logistiku, horolezce i filmaře, se vydal na samý vrchol hory v Mosambiku.

Příběh expedice se ale začal psát již několik let zpátky. Již tehdy Bayliss, vědec a odborník na motýly, jehož hlavní doménou je ochrana přírody, zcela náhodou za pomoci Google Earth zahlédl malý les na vrcholu hory Lico. 

Nebylo to poprvé, kdy se Baylissovi podařil podobný objev. Google Earth využil k průzkumu vysokohorských deštných pralesů v Africe asi 15 let zpátky. V okamžiku zjištění, že se na vrcholu hory Lico cosi nachází, přivezl Bayliss k úpatí 410 metrů vysokého skalního výběžku dron. Chtěl si potvrdit, že to, co na vrcholu hory vidí, je skutečně les.

Okolí hory Lico je obehnáno drobnými farmami, čajovými a eukalyptovými plantážemi a samozřejmě lesy. Nejsou zde však žádné zpevněné cesty, ani žádné hotely. Pouze řeky, které je nutné překonat, husté rostlinné porosty, přes které je možné se dostat pouze za pomoci mačet a také kilometry polních cest, které je třeba ujít.

Žijí tu podivné neznámé druhy

Ačkoliv hora Lico nebyla pro místní obyvatele žádnou novinkou a její zalesněné okolí bylo plně využíváno pro své přírodní zdroje, především dřevo, její vysoké a hrozivě strmé stěny znamenaly, že je téměř nemožné se k ní dostat. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Pro Baylisse a jeho výzkumný tým byla hora Lico jedinečnou příležitostí, jak zdokumentovat naši planetu a její stále se měnící klima. Podle Baylisse je les na vrcholku hory časovou kapslí a včasné zdokumentování znamená cestu k jeho ochraně. „Zapadá do mnohem delšího a širšího programu ochrany těchto hor v severním Mosambiku," řekl Bayliss. 

Díky své expedici objevil výzkumný tým celou řadu nových a dosud neznámých druhů, které mohou pomoci tomuto regionu ke zviditelnění a celkové ochraně okolních ekosystémů. 

„Zároveň je tato expedice cestou, jak vytvořit ucelenější představu o biodiverzitě v Mosambiku," uvedl Hermenegildo Matimele, mozambický vedoucí expedice. Matimele dodal, že z úsilí o ochranu regionu budou mít prospěch především místní komunity, které jsou na existenci pralesů v Mosambiku závislé.

Zdroje:

www.theguardian.com, www.tourismupdate.co.za, www.biofund.org.mz