Když se podíváme na další studie, například genetická studie z roku 2010 ukázala, že genetická diverzita Evropanů je výsledkem křížení mezi neandertálci a moderními lidmi, kteří migrovali do Evropy před asi 45 000 lety. Výzkum také ukázal, že genetická diverzita Evropanů je výsledkem křížení s jinými skupinami, jako jsou například původní obyvatelé Evropy nebo lidé z Blízkého východu, kteří migrovali do Evropy později.

Sedm dcer Eviných

O sedmi ženách hovoří kniha doktora Bryana Sykese "Sasové, Vikingové a Keltové". Doktor Sykes má v Oxfordu ve Velké Británii program analýzy DNA, který již mnoho let testuje lidi z celého světa, aby zjistil jejich původ. Svou teorii nazval "sedm dcer Evy".

V ní na základě analýzy DNA potvrdil, že existuje sedm hlavních rodových žen z minulosti, které jsou přímými mateřskými předky většiny Evropanů.

Sykes všechny tyto ženy pojmenoval a přesně určil, odkud pocházejí a kam se jejich potomci stěhovali a hovoří i o patrilineární DNA našich předků.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Otestujte se sami

Doktor Sykes rovněž odkazuje na své webové stránky, kde nabízí analýzu DNA všem, kteří chtějí prozkoumat svůj původ. Ženy mohou získat pouze informace o matrilineární linii, zato muži mohou získat i informace o matrilineární i patrilineární linii.

Pro celou evropskou populaci dnes rozeznáváme sedm hlavních pramatek, které doktor Sykes pojmenoval jako Helena, Uršula, Tara, Jasmína, Velda, Xenie a Kateřina. 

Češi jsou pak podle Sykese potomky Eviny dcery jménem Helena, tedy alespoň většina Čechů. Klan pramatky Heleny je u nás zastoupen asi čtyřiceti dvěma procenty a je stejně hojný i v Polsku a v evropské části Ruska. Následuje klan Uršula původem z Balkánu s osmnácti procenty, klan Tara ze severní Itálie se třinácti procenty, blízkovýchodní Jasmína s deseti procenty, se šesti procenty Kateřina od Jadranu, se čtyřmi procenty Velda z Baskicka a blízkovýchodní Xenie se třemi procenty.

Kdo byla Helena?

Helena se narodila asi před 25 000 lety na pruhu země, který spojuje Francii a Španělsko, poblíž dnešního města Perpignan ve Francii. Její rod se stal nejrozšířenějším a nejúspěšnějším ze sedmi dcer Evy a její potomci se dodnes vyskytují po celém světě. Byla krásná, snědá a vysoká.

Helenin klan přišel do Evropy ze Středního východu, ale když ledovce doby ledové ustoupily, část Helenina klanu se přesunula na jih od hor do zemí Basků. Jejich potomci tam žijí dodnes. Další příslušníci Helenina rodu se vydali na sever a asi před 12 000 lety dorazili do Anglie, jak víme podle DNA mladé mužské kostry objevené v Goughově jeskyni v Somersetu a nazvané "Cheddarský muž". Doktor Sykes testoval DNA této kostry a potvrdil, že i tento muž patřil ke klanu Heleny.

Vzhledem k tomu, že Evropa byla po tisíce let cílem migrace a křížení různých skupin lidí, je pravděpodobné, že genetická diverzita Evropanů je výsledkem mnoha různých křížení, a ne pouze sedmi žen. Ale teorie je to pěkná, že?

Zdroje: www.ikoktejl.cz, thefreelancehistorywriter.com