Archeologové objevili mnoho nástrojů, které po sobě zanechaly pravěké civilizace. Většina z nich je vyrobena z kamene, ale ve Španělsku našli vědci neuvěřitelné zbraně z horského křišťálu. Tyto zbraně pocházejí z doby nejméně 3000 let před naším letopočtem. Mezi nimi se vyjímá křišťálová dýka, jejíž zpracování je skutečně mistrovské.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Kdo byli křemenáři?

K výrobě zbraní se používaly nejrůznější krystalické horniny, jako křemen, radiolarit, chalcedon, obsidián, čedič nebo kvarcit. Na zbraně – lépe řečeno na jejich jednotlivé součásti – byly přetvářeny v procesu známém jako litická redukce, při níž se údery odlamovaly kamenné šupiny z jádra materiálu pomocí kladivového kamene nebo podobného tvrdého kladiva. Touto prací se zabývali křemenáři a práce to byla nelehká, leč záslužná. Křemenář redukoval jádro na hrubý jednofázový nebo dvoufázový preformát, a ten potom dále technikou měkkého kladívkového odlupování nebo tlakovým odlupováním okrajů dále zpracovával.

Jiný kraj, jiný mrav – i pokud šlo o zbraně

Zbraně z horského křišťálu jsou na mezolitických pohřebištích nalézány většinou jen ve velmi malém množství. V tomto ohledu jsou významná naleziště jako dolmeny Lanchas I, El Corchero, Ontiveros , a megalit Cuesta, kde bylo nalezeno mnohem větší množství (do 20) hrotů šípů a křišťálových mikročepelí.

Tyto nálezy dokazují, že v některých částech jižní Iberie se kolem roku 3000 př. n. l. v období chalkolitu doby měděné vyvinula unikátní tradice. Zejména elita a vyvolení pak používali typy makrokrystalického křemene, monokrystalu charakteristického svým hyalinním průsvitným vzhledem, pro své zbraně. V tomto období došlo také k velkému rozšíření megalitismu a s ním spojených kolektivních pohřebních praktik. S tím souvisí i vrcholné období kultury zvoncovitých pohárů na Pyrenejském poloostrově.

Různé kameny měly různé využití – od šperků po zbraně

Ne každý kámen však byl používán stejně, a variabilita byla poměrně široká. Kameny jako variscit a jantar se používaly výhradně k výrobě tělových ozdob. Na zbraně, tedy hlavně na hroty šípů a mikročepelí, byly využívány křemenné monokrystaly. A pak tady byl vzácný horský křišťál v přírodním stavu, z něhož byly vyráběny osobní amulety nebo talismany.

Faktem je, že tyto kameny byly většinou v Iberii snadno dostupné a velmi rozšířené, ale jen málokdo si mohl dovolit je využívat. Pro zbraně byly proto tyto krystalické kameny použity spíše jako vzácnost. Módní křišťálové zbraně byly velmi sofistikovanou zakázkou a zbraně z krystalů a křišťálu, jako byly hroty šípů nebo čepele dýk, si mohli dovolit pouze vysoce postavení jedinci.

Zbraň, kterou každý záviděl

Do této kategorie velmi speciálních zbraní vyrobených na zakázku pro bohaté pak bezesporu patří křišťálová dýka. Ta byla objevena při vykopávkách v Dolmen de Montelirio v letech 2007 až 2010. Na území Montelirio tholos byly nalezeny pozůstatky nejméně 25 jedinců, z nichž již několik zemřelo na následky požití jedu. Ostatky žen byly v komoře posazeny do kruhu vedle kostí toho, kdo mohl být náčelníkem. Hroby obsahovaly mnoho hrobových předmětů i předmětů ze slonoviny a zlomků zlatých čepelí. Křišťálové hroty šípů byly nalezeny pohromadě ve shluku, což vede badatele k domněnce, že se mohlo jednat o rituální oběť. A zde byla nalezena i ona dýka.

O ní hovoří i tento dokument:

Zdroj: Youtube

Křišťálová dýka měřila téměř 22 cm a pyšnila se ozdobně vyřezávanou rukojetí ze slonoviny. "Pravděpodobně představují pohřební výbavu, která byla dostupná pouze elitě tohoto období," píší badatelé. "Na druhou stranu horský křišťál musel mít symbolický význam jako surovina se zvláštními významy a konotacemi. Literatura uvádí příklady společností, v nichž horský křišťál a křemen jako suroviny symbolizovaly vitalitu, magickou moc a spojení s předky."

Neuvěřitelný nález z jihozápadního Španělska odkrylo obrovské naleziště, které je tvořeno velkými břidlicovými deskami a táhne se přes 143 metrů. Na základě nálezů z této oblasti později vědci z Granadské a Sevillské univerzity a Španělské rady pro vyšší výzkum zveřejnili svou studii o křišťálových nástrojích.

Některé tyto zbraně by se vyjímaly v těch nejlukrativnějších sbírkách světa.

Zdroje:

mymodernmet.com, www.heritagedaily.com