Očití svědkové z řad dávných lidí popisují děsivá setkání s pravlkem v literárních dílech novověku. Jsou pravdivá? Zřejmě ano, jak napovídají fosilie.  

Jeden lovec, který jen o vlásek unikl útoku, vyprávěl: „Hřmotnými kroky se na nás řítil a jeho mohutné kly se leskly ve slunečním světle. Jeho síle a rychlosti jsme se nemohli rovnat." Pravlk měl pověst nelítostného a neúprosného lovce, který naháněl strach lidem i zvířatům. Na to, jak mohlo setkání s pravlkem vypadat, se podívejte v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Nálezy potvrzují děsné předpoklady

Archeologické nálezy skutečně naznačují, že pravlk disponoval neuvěřitelnými fyzickými vlastnostmi. Jeho kosterní pozůstatky odhalují obrovské kly, silné končetiny a robustní postavu, která mu umožňovala přemoci kořist. Vědci odhadují, že pravlk obrovsk‎‎ý mohl dorůstat výšky až 4,5 metrů v kohoutku a vážit několik stovek kilo. Jeho ostré čelisti, vypadající spíše jako kly, měřily často několik stop a byly hrozivou zbraní schopnou probodnout i ty největší tvory.

Troufl si i na mamuta

Lovecké strategie pravlka byly dobře přizpůsobené k lovu mamutů. Často využíval své obrovské velikosti a síly, aby kořist srazil k zemi, a teprve pak jí zasadil smrtící ránu kly. Schopnost mohutného tvora pokořit tak hrozivé protivníky svědčila o jeho výjimečné lovecké zdatnosti.

Pravlkova vláda jako nejobávanější šelmy své doby však nakonec skončila. Se změnou klimatu a vývojem ekosystémů začalo mamutů a dalších velkých býložravců, na které spoléhal jako na zdroj potravy, ubývat. Tato ekologická změna pravděpodobně vedla k poklesu populace pravlka, který nakonec vyhynul.

Pravlk je dodnes symbolem minulé éry a svědectvím neuvěřitelné rozmanitosti a síly pravěkých tvorů. Jeho obdivuhodná přítomnost v pravěkém světě stále podněcuje naši představivost a připomíná nám neobyčejné tvory, kteří se kdysi potulovali po naší planetě. Je škoda, že ve filmech o pravěku jej zastiňují jiní predátoři.

Zdroje: www.prehistoric-wildlife.com, en.wikipedia.org/wiki/Dire_wolf, www.nbcnews.com